Ang mga eksena ng kahirapan at mga hubad na katawan ang siyang nagpapatibay sa

Ang mga eksena ng kahirapan at mga hubad na katawan

This preview shows page 9 - 12 out of 127 pages.

bilang erotiko/eksotikong objek para sa banyagang manonood. Ang mga eksena ng kahirapan at mga hubad na katawan ang siyang nagpapatibay sa paniwala ng mga banyaga sa kahigtan ng kanilang lahi, karangyaan ng kanilang pamumuhay at ng ating pagkabukod sa kanila. Ang Pilipino bilang erotiko/eksotikong objek: (kaliwa) eksena mula sa Twilight Dancers (2006, Direksyon: Mel Chionglo) at (kanan) sina Klaudia Koronel, Ana Capri at Hazel Espinosa sa Live Show (a.k.a. Toro , 2000, Direksyon: Jose Javier Reyes). Kung ganito ang kasalukuyang kalagayan ng pelikulang indie sa atin, nararapat lamang itanong ang mga sumusunod: Tinalikuran na ba ng indie filmmaker ang paggawa ng pelikula para sa Pilipinong manonood kapalit ng pagsali sa mga banyagang film festival? Unti-unti na bang ipriniprisinta bilang eksotiko/erotikong objek o ‘di kaya’y kusang ibinukod ng indie filmmaker ang kapwa niya Pilipino upang maibigay ang hilig ng banyagang manonood? Ang “indie filmmaking” ba sa Pilipinas ay nakatuon lamang sa paggawa ng pelikula sa labas ng industriya at sa pagtalakay sa mga
Image of page 9

Subscribe to view the full document.

10 kakaibang paksa na hindi tanggap sa mainstream ? Kung dito lang umiikot ang mundo ng indie filmmaking ay wala itong pinagkaiba sa mainstream sapagkat pareho pa rin itong nakatali sa kanluranin at kapitalistang pamamaraan ng produksyon. Ang pelikula sa mainstream ay repleksyon ng neo-kolonyalismo at ang indie film naman ay ginagawa para sa banyagang manonood. Kung ito ang kalagayan ng pelikulang indie sa ngayon, s iguro’y dapat din nating itanong: Paano ba magagawang makabuluhan ng isang makabayang filmmaker ang pelikulang indie? Kanya-kanyang Indie Sa kasalukuyan ay wala pa talagang sapat na depinisyon ang pelikulang indie sa Pilipinas. Maging sa Amerika, kung saan natin nakuha ang salitang “indie,” ay hindi pa rin buo ang konseptong ito. Tingnan natin ang sinabi ni Geoff Gilmore sa kanyang sanaysay na The State of Independent Film (1997): To talk about independent filmmaking […] is to invoke imagery and ideas that are usually, though certainly not always, counter to a purely commercial cinema, that are frequently personal, perhaps even idiosyncratic or marginal, and that represent a universe of storytelling generally not possible in a mainstream with a vision limited by the bottom line (10). Ganito naman ang pagpapakahulugan ng kritikong si Jim Hillier (2001) sa independent film: Historically, ‘independent’ has always implied work different from the dominant or mainstream, whether this relationship is defined primarily in economic terms (production and distribution) or in aesthetic or stylistic terms (ix). Hindi rin nalalayo dito ang depinisyong binigay ni John Berra (2008):
Image of page 10
11 The term ‘American independent cinema’ is […] suggestive of a romantic vision of filmic productivity, alluding to work that exists within a great narrative tradition, yet it is presented within the context of a modern art form, and has been created autonomously, without the interference of other parties (9).
Image of page 11

Subscribe to view the full document.

Image of page 12
 • Spring '16
 • Albus Dumbledore

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes