Сая зургаан зуун мянган

Info icon This preview shows pages 11–12. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
сая зургаан зуун мянган фунтийг бас л олж чадаагүй байжээ . Үүний шалтгаан нь Сити - өмнөд Лондоны нэлээд орчин үеэр баригдсан метра амжилттай ажиллаж байсан боловч шинээр түүнээс урт , их зардал гаргаж барих метро нь зардлаа төлж орлогоо оруулна гэдэгт английн хөрөнгөтнүүд итгэхгүй байсантай холбоотой юм . Ажиллаж байсан хоёр шугамын төмөр замыг зарим газар ил гаргаж заримдаа туннельд оруулан тавьсан нь бүрэн газар дорхи шугам болж чадсангүй . Үүний нэг нь найоны төмөр зам нэртэй таван бээр гаруй урт , нөгөө нь метрополитен гэж алдаршсан хоёр бээр урт бөгөөд хоёр шугам хоорондоо сүлжилдэн явах гэрээтэй ажээ . Энэ хоёр шугамд уураар хөдлөх толгой үйлчилж байсан учир туннелийн хана , зорчигчдын тавцан нь бохир , хөө тортогт харлажээ . Энэ хоёр шугамын аль нь ч орлого муу байсан . Тэгээд бас хэдэн сая фунт зарж шинээр барих төмөр замыг орлоготой болно гэж баталсан хүнгүй учир уул барилгын ажил английн хөрөнгөтнүүдийн сонирхлыг төдий л татсангүй . Энэ нь дэлхийн бусад хэсгээс мөнгө гуйхад хүргэж ноён Гривис , Хеншоу нарыг Берлин , Париж , Нью - Йоркоор дамжуулан эцэст нь Каупервуд руу авчирчээ . Ноён Хеншоу , Гривис нарын ярьж байсан яг тэр үед Каупервуд Чикагогийн золгүй явдалд бодол санаа нь автагдсан байсан учир тэднийг төдий л анхааралтай сонсч чадаагүйгээ сүүлд Беренист ярьжээ . Харин одоо онцгой эрх олох тэмцэлдээ бүрэн ялагдаж , ялангуяа Беренист Америкаас гарч явах тухай сэдэж ярьсны дараа Каупервуд тэдгээр ноёдын гаргаж байсан санал , хэлж байсан төлөвлөгөөний тухай санажээ . Тэд нар шиг туршлагатай наймаачид хиймээргүй зүйл асар их зардлыг уг барилгын ажилд гаргажээ гэж тэр үед Каупервудад санагдсан ажээ . чикагод Каупервудын аргагүйд
Image of page 11

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 12
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern