iii Dapat meningkatkan Kapasiti Pengeluaran Makanan Agensi agensi yang

Iii dapat meningkatkan kapasiti pengeluaran makanan

This preview shows page 8 - 11 out of 16 pages.

iii. Dapat meningkatkan Kapasiti Pengeluaran Makanan Agensi-agensi yang berkaitan dengan kerajaan seperti Lembaga Kemajuan lkan Malaysia (LKIM), Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA), Kerajaan- Kerajaan Negeri, Kementerian Pertanian dan juga badan-badan berkanun berkaitan diberikan pelbagai galakan dalam usaha meningkatkan lagi kapasiti bagi pengeluaran makanan di negara ini. 5.0 KESAN-KESAN TINDAKAN KERAJAAN TERHADAP PENCAPAIAN GUNA TENAGA PENUH JANGKA PANJANG. Artikel pada lampiran 1, 2 dan 3 muka surat 14, 15 dan 16, ada juga menyebut tentang sektor pekerjaan .Pencapaian guna tenaga penuh jangka panjang dijangka semakin bertambah dengan kadar purata sebanyak 1.9 peratus dalam setahun dan dapat 8
Image of page 8
BBEK4203 menyumbangkan kepada penyediaan pelbagai jenis pekerjaan, terutamanya bagi pekerjaan yang memang memerlukan kelayakan di peringkat tertinggi.Sektor perkhidmatan yang dijangka dapat mewujudkan lebih 693,400 peluang dalam pekerjaan manakala dalam sektor pembuatan sebanyak 462,600.Bagi sektor perkhidmatan, sektor kecil dalam perdagangan borong serta runcit, hotel dan juga restoran pula dijangka dapat menjadi penyumbang yang terbesar dalam guna tenaga iaitu sebanyak lapan belas peratus melalui kadar pertumbuhan sebanyak purata 2.4 peratus dalam setahun.Melalui sektor pembuatan pula, terdapat jangkaan dalam peningkatan bagi permintaan di pasaran global, terutamanya bagi produk elektrik serta produk elektronik dan juga produk kayu pula akan dapat menyumbangkan lagi kepada pertumbuhan dalam guna tenaga bagi sektor tersebut. Permintaan untuk buruh bagi sektor pertanian, dapat dijangkan akan menguncup dengan kadar 1.2 peratus dalam setahun, kesan terhadap penggunaan teknologi yang moden serta semakin meluas, penggunaan sistem bagi pertanian yang tepat dan juga penggunaan jentera.Bagi permintaan terhadap pekerja berpengetahuan tinggi seperti jawatan pegawai kanan dan juga pengurus, profesional serta juruteknik dan juga profesional yang bersekutu dijangka dapat meningkat dengan kadar purata 2.5 peratus dalam setahun.Pihak kerajaan menyedari kepentingan untuk bekerja sendiri dalam kewujudan guna tenaga serta bagi ekonomi, pelbagai usaha akan terus dijalankan bagi mengadakan lebih banyak peluang untuk bekerja sendiri seperti dalam bidang Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS), sektor pertanian dan juga perkhidmatan serta penjaja sememangnya digalakkan.Penerapan nilai dalam keusahawanan dan juga perubahan berfikir minda supaya dapat melihat peluang bekerja sendiri menjadi alternatif kepada guna tenaga bergaji akan terus dipergiat lagi termasuk di peringkat institusi pendidikan tinggi.Selain itu juga, program bagi latihan keusahawanan yang khusus dapat dilaksanakan bagi membantu siswazah menganggur. Pelaksanaan bagi Sistem Tukaran Buruh Elektronik (ELX) akan terus diperkukuhkan bagi membantu penempatan dalam pekerjaan menjadi lebih berkesan lagi di kalangan individu pencari kerja serta aktiviti penyebaran maklumat untuk pasaran buruh supaya 9
Image of page 9
BBEK4203 dapat memastikan pasaran bagi buruh berfungsi dengan lebih efektif.Maka dengan itu, institusi pendidikan serta latihan perlulah menyediakan segala maklumat kepada ELX berkaitan dengan siswazah, termasuk juga status pekerjaan untuk memudahkan lagi penempatan dalam pekerjaan.Seterusnya langkah yang berkesan perlu diambil bagi
Image of page 10
Image of page 11

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture