Marcus lunding side 6 af 51 iø noter til eksamen 08

 • No School
 • AA 1
 • Sorenpladstrup
 • 51

This preview shows page 6 - 7 out of 51 pages.

Marcus Lunding Side 6 af 51 IØ noter til eksamen ’08 generelt fald på finansmarkedet. Denne krise bredte sig fra USA ud til resten af verden og der var nu indledt en krise efter overophedningen af IT-branchen. Efter IT-krisen 2003-? Den amerikanske centralbank sænkede renten efter krisen for at lokke forbrugere til samtidig med at Præsident Bush gav skattelettelser, hvilket igen fik hjulene i gang rundt om i verden. I disse år kom asiatiske lande og specielt Kina ind på det økonomiske verdenskort. Den europæiske centralbank var dog forsigtig med at sænke renten. Tysklands arbejdsløshed forblev høj på over 9 %. Økonomer blev bekymrede over amerikanernes økonomi og om den ville kollapse, derfor faldt dollarkursen kraftigt. Oliepriserne steg en del men dette fik dog aldrig den helt store indflydelse på økonomien, hvorimod terror var en ny stor influent på den globale økonomi. 1.3 Landenes afhængighed af hinanden Grunden til at landes økonomier ofte følges ad er at landene handler meget med hinanden. Når vi handler med svenskerne har det en afsmittende effekt på væksten. Dette vil måske senere også kunne ses i Tyskland grundet højere forbrug og køb af tyske varer. De handler ikke kun med varer men også værdipapirer og valuta. 12 % af vores import kommer fra Sverige. Danmark har på grund af deres størrelse ingen international påvirkning økonomisk, ved deres vækst. Vi er derimod meget afhængige af omverdenen, hvor blandt andet 20 % af vor eksport går til Tyskland. De fire sværvægtere i den globale økonomi er USA, Tyskland, Japan og Kina der samlet set står for en tredjedel af hele verdenshandlen. Disse vækstlokomotiver vil ved økonomisk fremgang trække andre lande med sig. I de kommende år vil BRIK-landene opleve markant vækst. De består af Brasilien, Rusland, Indien og Kina. Kapitel 2 – Danmarks Økonomi 2.1 De samfundsøkonomiske mål Fuld beskæftigelse: Arbejdsløshed er et tab for samfundet da man går glip af den produktion de arbejdsløse kan producere. Samtidig kan det også være en personlig tragedie at være arbejdsløs. Ligevægt på betalingsbalancen: Vil sige at vi skal eksportere ligeså meget som vi importerer. Hvis ikke kan et land risikere at løbe op med en stor udenlandsgæld efter nogle år (har Danmark haft). Denne kan kun blive finansieret ved lån af penge i udlandet og disse renter af dette lån vil kun være en udgift. Derfor vil det bedste være at handelen balancerer eller eksporten er størst. Økonomisk vækst: Er at produktionen øges. Produktionen afspejles i vores velstand, og derfor kræves der en høj produktion for en høj levestandard. Økonomisk vækst bliver målt i BNP, hvor væksten skal ligge på over 2 % før væksten er gunstig. Stabile priser: Man vil undgå at priserne stiger voldsomt. På grund af at opsparede penge dermed mister værdi, samtidig med usikkerheden hos virksomheder og private, da man ikke ved hvad varerne vil koste i fremtiden, og til sidst mister udlandet interessen for vores varer hvis de stiger kraftigt i pris, og dette kan medføre et fald i vor eksport. Udligning af sociale forskelle: Vil sige at man prøver at udligne skellet mellem rig og fattig. Dette

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture