Walau bagaimanapun kajian kajian yang dijalankan mengenai IBS dalam sektor

Walau bagaimanapun kajian kajian yang dijalankan

This preview shows page 41 - 45 out of 139 pages.

Walau bagaimanapun, kajian-kajian yang dijalankan mengenai IBS dalam sektor pembinaan di Malaysia mendapati terdapat halangan-halangan yang membantutkan penggunaan kaedah pembinaan baharu ini. Setakat ini, suatu gambaran menyeluruh serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai halangan terhadap penggunaan IBS dalam kalangan pembina-pembina di Malaysia masih kurang. Tanpa maklumat ini, kajian serta langkah bagi mengatasi halangan-halangan ini sukar dilaksanakan. Justeru, kajian ini … Terjemahan dan adaptasi dari Nawi, Lee & Nor (2011)
Image of page 41
36 1.3 Objektif Kajian Objektif kajian menyatakan dengan jelas bagaimana tujuan kajian dapat dicapai. Bilangan objektif kajian yang dicadangkan adalah antara dua ke tiga objektif. Kriteria SMART (spesifik, boleh diukur, boleh dicapai, realistik dan mengambilkira kekangan masa) adalah disarankan sebagai panduan bagi penulisan objektif kajian. Contoh 1: In this paper, we focus on developing a method to help developers (and researchers): i. identify whether a protocol implementation is susceptible to manipulation attacks. ii. compute the sequence of messages that can be used to mount the attack. Petikan dari Kothari et. al (2011) Contoh 2: Objektif kajian ini adalah untuk: i. mengenalpasti wujudnya pencemaran silang Campylobacter sp. yang berlaku di persekitaran dapur semasa penyediaan ayam daging. ii. mengenalpasti perbezaan keberkesanan penggunaan teknologi cook in the bag dan keberkesanan kaedah sejuk beku sebagai teknologi kawalan Campylobacter sp. Terjemahan dan adaptasi dari Bolton, Meredith, Walsh & McDowell (2014)
Image of page 42
37 1.4 Persoalan Kajian Persoalan kajian pada asasnya merupakan soalan khusus yang ingin dijawab oleh penyelidik berpandukan objektif kajian. Ia perlu ditulis dalam bentuk soalan. Sekiranya persoalan kajian melibatkan pengujian hipotesis (misalnya membuat perbandingan, menentukan kewujudan perhubungan, membuat ramalan dan sebagainya), hipotesis tersebut perlu dinyatakan. Contoh 1: This study will answer the following research questions: i. Which protocol implementation is susceptible to manipulation attacks? ii. What sequence of messages computed can be used to mount the attack? Berdasarkan petikan dari Kothari et. al (2011) Contoh 2: Persoalan kajian adalah seperti berikut: Sejauh manakah penggunaan teknologi cook-in-the-bag dan kaedah sejuk beku berkesan sebagai teknologi kawalan Campylobacter sp. ? Hipotesis yang akan diuji dalam kajian ini adalah: H 0 : Tiada perbezaan yang ketara di antara teknologi cook-in-the-bag dan kaedah sejuk beku sebagai teknologi kawalan Campylobacter sp. ? H 1 : Terdapat perbezaan yang ketara di antara teknologi cook-in-the-bag dan kaedah sejuk beku sebagai teknologi kawalan Campylobacter sp. ? Adaptasi dan terjemahan petikan dari Bolton, Meredith, Walsh & McDowell (2014)
Image of page 43
38 1.5 Skop Kajian Skop kajian menjelaskan had-had pelaksanaan kajian yang dijalankan. Ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan kajian tidak terkeluar daripada skop atau had yang ditetapkan.
Image of page 44
Image of page 45

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 139 pages?

 • Fall '15
 • pnmunirah

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes