Gornji dijagram koristi se samo za konstrukciju TTT dijagrama Spuštanjem

Gornji dijagram koristi se samo za konstrukciju ttt

This preview shows page 37 - 39 out of 225 pages.

Gornji dijagram koristi se samo za konstrukciju TTT- dijagrama. Spuštanjem vremena svih početaka i završetaka pretvorbe iz ovog dijagrama na odgovarajuću izotermu u TTT -dijagramu te spajanjem točaka početaka pretvorbe dobije se linija p- p početka austenitne pretvorbe , odnosno spajan jem točaka završetaka pretvorbe dobije se linija z- z završetka austenitne pretvorbe . Osim [s]
Image of page 37
38 spomenutih linija, u dijagramu su ucrtane i dvije horizontalne linije - M s ( martensite start ) linija početka martenzitne pretvorbe i M f ( martensite finish ) linija zav ršetka martenzitne pretvorbe. U dijagramu se uočava ju kružić i s brojkama koji označavaju tvrdoću koja odgovara pripadajućoj izotermi (u dijagramu su iskazane vrijednosti Rockwell C tvrdoće, u praktičkim TTT -dijagramima tvrdoće su često iskazane po Vickersu ). Sasvim desno u dijagramu su upisani i nazivi faza koje se pojavljuju na pojedinim izotermama. U TTT- dijagramu za eutektoidni čelik na slici 1.35 može se uočiti : linije početka i završetka pretvorbe asimptotski približavaju eutektoidnoj temperaturi, što je bilo i očekivano, jer se kod jako sporog hlađenja (metastabilnog) pretvorba odvija upravo na ovoj temperaturi; stabilnost austenita najmanja je na temperaturi oko 550ºC ( samo nekoliko sekunda). Pri višim temperaturama pothlađenje je malo pa je i sklonost modifikaciji rešetke mala, dok je pri nižim temperaturama ta sklonost velika, ali zbog manje sadržane energije brzine reakcije su manje; iznad "nosa" dijagrama (>550ºC) izlučuju se lamelarni eutektoidi (pe rlit, sorbit i troostit), a ispod ove temperature bajniti; na izotermama ispod 250ºC nastaje martenzit (uz nešto preostalog austenita ako je temperatura izoterme iznad M f ). 1.4.3.2 Metode za praćenje promjena austenita eutektoidnog čelika U svrhu p raćenj a promjena austenita mogu se koristiti različite metode. Uglavnom sve metode se temelje na fizikalnim promjenama koje nastaju modifikacijom austenita u druge faze (promjena volumena, tvrdoće, magnetskih svojstava, strukture , zvukovi koji nastaju transformacijom). 1.4.3.2.1 Metalografska metoda Za svaku izotermičku temperaturu potrebno je pripremiti v iše uzoraka ( tankih pločica ) iz ispitivanog čelika . Svaka serija uzoraka koristi se za praćenje promjena austenita na jednoj izotermi (temperaturi). Uzorci se potpuno austenitiziraju i zadrž avaju određeno vrijeme na istoj izotermičkoj temperaturi kako bi se postigla potpuna homogenizacija strukture. Nakon toga se izotermički hlade u solnoj ili metal noj kupki odgovarajuće temperature , npr. 700ºC ( slika 1.36 ). Svaki uzorak drži se različito vrijeme u rashladnom sredstvu na ovoj temperaturi. Naglim hlađenjem , u vodi sobne temperature, nepretvoreni dio austenita transformira se u martenzit, dok se izotermičkom pretvorbom nastale faze (u pri mjeru na slici perlit) ne mijenjaju. Pregledom mikrostrukture s pomoć u optičkog mikroskopa utvrđuju se vrste i količine nastalih faza ( slika 1.37 ). Ako u strukturi nema martenzita, može se zaključiti da je iz otermičkim hlađenjem
Image of page 38
Image of page 39

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 225 pages?

 • Fall '14
 • Smith

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors