Outside in front of the cathedral is the statue of Mother Maria Ngo\u00e0i phong

Outside in front of the cathedral is the statue of

This preview shows page 23 - 27 out of 119 pages.

style with two typical colors yellow and red. Outside, in front of the cathedral is the statue of Mother Maria •Ngoài phong cách phương Tây, phần nội thất bên trong được trang trí theo phong cách Việt Nam với 2 màu đặc trưng là vàng và đỏ. ở phía ngoài là tượng Đức mẹ Maria •The big church is always crowded with hundreds of people including both Christians and non-Christians at the weekend or during religious holidays like Christmas •Nhà thờ lớn luôn đông người với hàng trăm người cả theo Đạo Thiên Chúa hay không theo Đạo Thiên Chúa vào cuối tuần hay các ngày lễ như Giáng Sinh SAINT JOSEPH CATHEDRAL - NHÀ THỜ LỚN
Image of page 23
•Today, taking advantage of beautiful architecture and good venue at the center of the city, the area surrounding the cathedral is always packed with hundreds of local people and tourists hanging out with friends for drinking, talking, and watching the street. Moreover, the Saint Joseph Cathedral is not only the attrac- tive place for Christian couples hold their wedding, but also a great venue for non- religious grooms and brides to take nice wedding shots. •Ngày nay, nhờ kiến trúc đẹp và vị trí thuận lợi mà khu vực xung quanh nhà thờ luôn nhộn nhịp các du khách hay người bản địa qua lại, đi chơi, uống nước, chuyện trò, ngắm nghía phố phường. Hơn nữa, Nhà thờ lớn không chỉ là địa điểm tuyệt vời cho các cặp đôi theo Đạo Thiên Chúa tổ chức lễ cưới mà cũng là địa điểm lý tưởng cho các cặp cô dâu – chú rể khác có những shot hình cưới lung linh SAINT JOSEPH CATHEDRAL - NHÀ THỜ LỚN
Image of page 24
•Despite being a patriarchal society, Viet Nam still reserves a special, if not sacred, place to honour Vietnamese women. Not only is October 20th is made Vietnam’s Women day but there also exists a museum dedicated to women: Vietnamese women’s museum •Mặc dầu là một xã hội nam giới có quyền hơn nữ giới, Việt Nam vẫn duy trì một nơi, không phải nơi linh thiêng mà là một nơi đặc biệt để tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam. Không những chỉ có ngày 20-10 là ngày phụ nữ Việt Nam mà còn có một bảo tàng để ghi nhớ công lao của phụ nữ Việt Nam: Bảo tàng phụ nữ Việt Nam VIETNAMESE WOMEN’S MUSEUM - BẢO TÀNG PHỤ NỮ VIỆT NAM
Image of page 25
•The museum displays history of women, such as women and ethnicity; women and the national struggle; Vietnamese women association and the feminism; women and traditional costumes; and women’s cultural traits expressed through handicrafts. •Bảo tàng trưng bày lịch sử về phụ nữ, như phụ nữ và các sắc tộc, phụ nữ và cuộc chiến dân tộc, hội liên hiệp phụ nữ và quyền bình đẳng, phụ nữ và các trang phục truyền thống, các đặc điểm văn hóa thông qua các đồ tạo tác •There are also frequent exhibitions on contemporary women, such as women working as street vendors or women’s role in the family. The Vietnam Women’s Museum is definitely impressive and worth visiting • ở bảo tàng cũng thường xuyên có các cuộc triển lãm về phụ nữ đương thời, như những người bán hàng rong hay vị trí của phụ nữ trong gia đình. Bảo tàng phụ nữ Việt Nam thực sự ấn tương và đáng để tham quan VIETNAMESE WOMEN’S MUSEUM - BẢO TÀNG PHỤ NỮ VIỆT NAM
Image of page 26
Image of page 27

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 119 pages?

  • Fall '13

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture