Bedrijfsopleidingen utrechtamersfoort 3 ontwikkelaar

This preview shows page 50 - 52 out of 59 pages.

ROC Midden Nederland, afd. bedrijfsopleidingen, Utrecht/Amersfoort 3. Ontwikkelaar Thieme Meulenhoff i.s.m. ROC Albeda Rotterdam 4. Bestaansduur Vanaf 2012 5. Beroepsgroep □ alle beroepsgroepen □ beroepen binnen zorg & welzijn x kinderopvangsector/VVE x overig: onderwijsassistenten 6. Taaldomeinen en doelen Taaldomein Doel Taaldomein Doel 1. Schrijven 2F 4. Spreken 3F 2. Taalverzorging 2F 5. Luisteren 3F 3. Lezen 3F 7. Opbouw 0-meting Alle medewerkers nemen eerst deel aan de toetsen (luisteren, lezen, schrijven en taalverzorging) en leggen vervolgens het mondelinge examen af. Is dat voldoende dan ontvangen ze het getuigschrift. Er is een mogelijkheid tot herkansing. Vervolg Medewerkers die tussen 2F en 3F scoren starten met de cursus ‘Allemaal Taal’. 8. Intensiteit a. Duur van de training: 4 tot 6 maanden b. Aantal bijeenkomsten: 16 bijeenkomsten van 2 uur c. Zelfstudie: 32 uur, theoretische en praktijkoefeningen. Contact met de trainer buiten de bijeenkomst: via e-mail, telefonisch of face-to-face (afhankelijk van soort vraag/probleem) 9. Studiemateriaal Lespakket Allemaal Taal, uitgever Thieme Meulenhoff Oefenmateriaal en -toetsen vanuit Pedagogisch/didactische opleidingen (Mbo- 4) 10. Groepsgrootte x maximum aantal deelnemers per groep: 16 x geen minimum 11. Locatie Op locatie en bij trainende instelling, beide opties zijn mogelijk 12. Toetsing We maken gebruik van erkende toetsen. Luisteren en taalverzorging: digitale toets (TOA-ICE) Spreken: mondeling van 30 minuten (beroepsgericht) Lezen en schrijven: digitale toets TOA-ICE (algemeen) of op verzoek schriftelijk (beroepsgericht) 13. Effectmeting x ja □ nee , in te zien/op te vragen bij: [email protected] 14. Certificaat x ja □ nee, officieel getuigschrift van ROC Midden Nederland 15. Kosten Deelnamekosten per deelnemer: 0- meting € 90 , - Mondeling e xamen (spreken en gesprekken voeren) € 85 , - Cursus Allemaal Taal € 625 , - (inclusief lesmap) Eindtoets € 45 , - tot € 90 , -
Image of page 50

Subscribe to view the full document.

Bijlage bij de kieswijzers voor taaltoetsen en taalcursussen, Sardes 2013 49 ROC Nijmegen 1. Titel Taalaanbod voor medewerkers in de VVE sector 2. Aanbieder a. ROC Nijmegen 3. Ontwikkelaar ROC Nijmegen( voor de praktijkopdrachten worden opdrachten gebruikt uit de sector VVE.) 4. Bestaansduur Voor deelnemers van 1F naar 2 F geldt dat het materiaal en de werkwijze zijn ontwikkeld door ROC Nijmegen . Voor 2F naar 3 F wordt Deviant ingezet. 5. Beroepsgroep □ alle beroepsgroepen X kinderopvangsector/VV 6. Taaldomeinen en doelen Taaldomein Doel Taaldomein Doel 1. Lezen 3 F 4.Schrijven 2F 2. Luisteren 3F 5. 3. Spreken en gesprek voeren 3F 6. 7. Opbouw Opbouw programma: - Toetsing/screening : (bij ROC Nijmegen of elders) lezen en luisteren om daarmee een eerste indicatie te krijgen van het taalniveau; - Intakegesprek : 1 uur per intake deelnemer inclusief verslaglegging (indien toetsing elders heeft plaatsgevonden 1,25 uur) - Traject 36 weken : 2 bijeenkomsten van 2, 5 uur voor deelnemers op weg naar 2F 1 bijeenkomst van 2, 5 uur voor deelnemers 2f naar 3F - Eindtoetsing : 2 bijeenkomsten van 2, 5 uur 8. Intensiteit a. 38 weken b. zie boven c. 5 zelfstudie uren per week d. de zelfstudie bestaat uit: theorie oefeningen, praktijkopdrachten ,
Image of page 51
Image of page 52
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes