Steganografi birçok alanda ve çeşitli amaçlar

Info icon This preview shows pages 17–20. Sign up to view the full content.

Steganografi birçok alanda ve çeşitli amaçlar için kullanılmaktadır. Bunlar şöyle belirtilebilir [Petitcolas vd., 1999] [Bender vd., 1996]: Askeri: Askeri durumlarda iletişimin şifrelenmesi her zaman yeterli olmamaktadır. Şifrelenmiş bir bilginin gönderildiği düşman tarafından fark edilebilir. Buna karşılık iletişim steganografik yöntemlerle yapılırsa çok daha başarılı olacaktır. Bu nedenle şifrelemeye alternatif olarak kullanılabilmektedir. Filigran ve parmak izi: Hem filigranlar hem de parmak izleri gizlendiğinde bunun belli olmamasına ve güvenli olmasına ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle, bu işlemde steganografiden yararlanılmaktadır. Sağlık alanı: Bazı sağlık sistemleri görüntüleri ve bunlar hakkındaki açıklamaları bir yere gönderebilir ve orada saklayabilir. Bazen bu görüntüler ve açıklamalar birbirinden ayrılabilir ve bu da tehlikeli sonuçlara yol açabilir. Eğer açıklama bilgileri görüntünün içine saklanırsa böyle bir durum ortadan kaldırılır. Bu işlem için de steganografi kullanılmaktadır. 16
Image of page 17

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

2.2 Steganografinin Tarihçesi Steganografi, Antik yunan ve Heredot zamanına kadar uzanan oldukça eski bir veri gizleme yöntemidir. Steganografinin tarihsel gelişimi Şekil 2.2’de gösterilmektedir. Şekil 2.2. Steganografinin tarihsel gelişimi 17
Image of page 18
Yunan tarihçi Heredot, eserinde [Heredotus, M.Ö. 430], İran’da bulunan casusun, Pers istilasını Yunanistan’a nasıl ilettiğini kaydetmektedir. Yazıya göre, casus kölesinin saçını kazıtmış; istila uyarısını da kafa derisine kazıtmıştır. Daha sonra yapılacak olan, kölenin saçının yazıyı kapatacak kadar uzamasını beklemek ve bu köleyi Yunanistan’a göndermektir. Kölenin bilmesi gereken tek bilgi “kafamı kazıyın” olacaktır. Yine aynı çağda avcı kılığındaki bir ulağın, avladığı hayvanın karnına parşömen saklayarak Yunanistan’a girmesi anlatılmaktadır [Newman, 1940]. Antik çağda steganografinin kullanımı yalnızca Yunanistan ile sınırlı değildir. Çinliler de kendi kaynaklarında meyve sepetini nasıl gizli iletişim için kullandıklarını anlatmaktadırlar. Meyve sepetindeki her meyvenin birbirine göre pozisyonu farklı bir anlam ifade edecektir. Antik dönemdeki bu basit uygulamalar steganografinin gizli iletişimdeki kullanımının insanlık kadar eski olduğunu bizlere göstermektedir [Tacticus, 1990]. Steganografi hakkında yazılan ilk kitap Johannes Trithemus (1462–1516) tarafından yazılmış olan Steganographiæ isimli kitaptır. 1600’lü yıllarda yaşamış olan Gaspar Schott (1608–1666) tarafından yazılmış olan Schola Steganographica [Schott, 1665] isimli kitapta ise müzik notalarının bilgi gizlemek için nasıl kullanıldığı anlatılmıştır. Bu yöntem birçok bilgi gizleme yöntemine de temel oluşturmuştur.
Image of page 19

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 20
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '18
 • traver laudon

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern