Dichloormethaan of tolueen worden door deze

Info icon This preview shows pages 32–34. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
dichloormethaan, koolstoftetrachloride of tolueen worden door deze droogmiddelen echter niet opgenomen. Ter verwijdering van de resten van deze oplosmiddelen plaatst men een schaaltje met dun gesneden stukjes paraffine in de exsiccator om de genoemde dampen te absorberen. Zure dampen van azijnzuur kunnen door KOH worden geabsorbeerd. 1 Meestal wordt voor exsiccatoren silicagel met een vochtigheidsindicator gebruikt. Deze indicator bestaat uit een kobaltzout dat in droge vorm blauw is en roze in vochtige vorm. Wanneer de oorspronkelijk blauw gekleurde silicagel roze wordt, moet de silicagel geregenereerd worden. Dit kan gebeuren in een droogstoof bij 110-120 °C, of nog sneller door de silicagel gedurende enkele minuten in een microgolfoven te plaatsen. 2 Als een oplossing van 18 g BaSO 4 in 1 L geconcentreerd waterstofsulfaat (zwavelzuur) wordt gebruikt, zal BaSO 4 neerslaan als er voldoende water is geabsorbeerd om het droogproces niet langer effectief te maken.
Image of page 32

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon