Всяка инструкция е

 • No School
 • AA 1
 • 24

This preview shows page 8 - 10 out of 24 pages.

инструкция и определя начина на нейното изпълнение. Всяка инструкция е проектирана да извърши просто действие. Съществуват инструкции за извършване на аритметични операции, входно-изходни операции или за други действия. Програмните инструкции обикновено се изпълняват последователно, освен ако някоя инструкция не промени реда на обработка. Инструкциите използвани на конкретен процесор са част от дизайна на процесора и обикновено не могат да бъдат изпълнявани на друг тип процесор, освен ако този процесор не е проектиран така, че да изпълнява същите инструкции, т.е. множеството от инструкции на двата процесора да е едно и също. Данните, които се обработват от инструкциите, също се намират в оперативната памет в процеса на обработка. Всъщност и програмите и данните са в оперативната памет по време на обработката. Това е основна концепция залегнала в основата на компютърната архитектура на почти всеки съществуващи компютри. 3.2 Софтуер В допълнение към изискванията за хардуер, всяка компютърна система изисква софтуер. Софтуерът се състои от програми, които указват на компютъра какво да извършва. Софтуерът е разделен на две големи категории: системен софтуер и приложен софтуер. Системният софтуер ви помага да организирате вашите файлове, да зареждате и изпълнявате програми, да въвеждате информация с мишката и клавиатурата. Програмите на системния софтуер, които управляват компютъра, се наричат общо операционна система и се различават от приложните програми, като Microsoft Word, Netscape или приложните програми които вие пишете за да си свършите определена работа. Windows и Linux са добре известни примери на операционни системи. Други операционни системи са Unix, MAC OS X, Sun Solaris и IBM z/OS. Операционната система е основна част на компютърната система. На Фигура 4 е представена опростена диаграма на операционна система. Подобно на хардуера, тя се състои от няколко елемента. Най-очевидния елемент е потребителския интерфейс, който ви позволява да въвеждате команди, да изпълнявате програми и да организирате файловете си. Приложният програмен интерфейс (Application Program Interface - API) служи за връзка на приложните програми към вътрешните обслужващи функции на операционната система. Това включва файловото обслужване, входно-изходните операции, комуникационното обслужване и други. Много функции на вътрешното обслужване се извършват от модула на ядрото на операционната система. Други функции се извършват от отделни модули, които са управлявани от ядрото. Ядрото управлява паметта като заделя пространство за програмите, когато има нужда, заделя време за изпълнение на всяка приложна програма, осигурява комуникацията между програмите които се изпълняват, управлява обслужването на ресурсите и се грижи за сигурността на системата.
Image of page 8
Hardware Network User Application program User interface Application programming interface Kernel File management system Network module I/O drivers Фигура 4 Опростена блок-схема на операционна система. Файловата система разпределя дисковото пространство и управлява файловете върху диска. Управлението се извършва чрез входно-изходните драйвери. Всеки входно-
Image of page 9
Image of page 10

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 24 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors