Konkurrensen \u00e4r intensiv och den som har skaffat en bra position p\u00e5 marknaden

Konkurrensen är intensiv och den som har skaffat en

This preview shows page 30 - 32 out of 39 pages.

Konkurrensen är intensiv och den som har skaffat en bra position på marknaden tidigare under produktlivscykeln har förutsättningar att här ha en god marknadsandel och höga marginaler – de aktörer som har en svag position upptäcker snart att marknadsföringskostnaderna för att upprätthålla sin marknadsandel är mycket stora. Nedgångsstadiet Under nedgångsstadiet minskar försäljningen och likaså vinsterna. Även om utvecklings och marknadsföringskostnader minskar är trycket på försäljningen litet och konsumenter förväntar sig nu ett lågt pris och det är inte längre möjligt att ta ut höga priser med hänvisning till att man har ett starkt varumärke. Alla produkter följer inte produktlivscykeln. En del produkter introduceras och försvinner snabbt, andra är i mognadsstadiet mycket länge. Vissa produkter hamnar i nedgångsstadiet för att sedan åter hamna i tillväxt – en del varumärken och produkter är visserligen föremål för upp och nedgångar men verkar kunna leva för evigt. CocaCola, Philips, de franska och italienska modehusen, Reuters och Siemens är exempel på detta. Ur ett internationellt perspektiv kan det finnas betydande skillnader mellan länder. En produkt som befinner sig i mognadsstadiet i Tyskland och Norge kan vara i tidigt tillväxtstadium i ett Produktlinje —En grupp av produkter som är nära relaterade till varandra och fungerar på ett liknande sätt, marknadsförs på liknande sätt och håller sig inom vissa prisramar. Produktlinjeutvidgning: förlängning av en produktlinje
Image of page 30
– Fyllning : fler produkter positionerade mellan de befintliga produkterna – Upward stretch : mer exklusiva och emotionellt tilltalande produkter med ett högre pris och högre marginaler för mer krävande kunder. Kan bidra till bättre varumärkespositionering – Downward stretch: varumärket/produktlinjen tillgängliggörs för en bredare publik genom att erbjuda enklare och billigare produkter. Bör göras med försiktighet då varumärket riskerar att försvagas Produktmixbeslut • Produktmix: Alla produktlinjer och artiklar som erbjuds för försäljning av ett företag eller en enhet • Produktmixens djup: antalet varianter som erbjuds av resp. produkt inom produktlinjen • Produktmixens konsistens: hur väl de underliggande artiklarna och produktlinjerna hänger ihop gällande användning, image, produktionsmetoder, marknadskanaler etc. Kunders uppfattning av produktens värde Värdebaserad prissättning — Priset sätts baserat på köparens uppfattning av produktens värde. Kostnadsbaserad prissättning —Är produkt- driven och priserna avgörs av input från kalkyler och ekonomistyrning. Värde för pengarna (good-value pricing) —Att erbjuda rätt kombination av pris och kvalitet.
Image of page 31
Image of page 32

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 39 pages?

  • Spring '17

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture