5 mm 468 888 1 mm 492 486 496 100 1733 16 mm 506 504

 • No School
 • AA 1
 • 64

This preview shows page 49 - 53 out of 64 pages.

0.5 mm 4.68 - - - -8.88 1 mm 4.92 4.86 4.96 100 -17.33 1.6 mm 5.06 5.04 5.08 40 -10.91 2 mm 4.96 - - - -9.09 3 mm 5.06 - - - -8.68 4.6. Yakınlık Bağlantılı 5 GHz Mikroşerit Anten Tasarımı Tasarladığımız anteni son olarak yakınlık bağlantılı besleme yöntemi ile inceledik. Bu besleme yönteminde yama boyutları daha küçük olarak belirlendi. Her iki yalıtkan tabakada aynı malzeme kullanıldı Parametreler aşağıdaki gibidir. Yalıtkan malzeme çeşidi = FR -4 Yalıtkan malzeme dielektrik sabiti ? 𝑟 = 4.4 Yalıtkan malzeme kalınlıkları = 1.6 mm Dielektrik tanjant kaybı tan ? = 0.02 Yama boy utları = 13.5 18.5 mm
Image of page 49
36 Şekil 4.10 . Tasarlanan yakınlık bağlantılı mikroşerit anten HFSS’te tasarlanan yakınlık beslemeli anten Şekil 4.10’te görülmektedir. Besleme hattının eni 2 mm ve uzunluğu 13.5 mm’dir. İki yalıtkan malzeme FR -4 kullanımıştır ve dielektrik sabitleri 4.4’dür. Kalınlıkları da 1.6 mm’dir. Şekil 4.11. Yakınlık bağlantılı mikroşerit antenin ? 11 grafiği
Image of page 50
37 Şekil 4.12. Yakınlık bağlantılı mikroşerit antenin kazanç grafiği Şekil 4.11’deki ? 11 grafiğinden antenin geri dönüş kaybı -12.56 dB olduğu görülmektedir. Anten, 4.92 GHz ve 5.12 GHz frekans aralığında istenilen şekilde çalışa bilmektedir. Bant genişliği 200 MHz ve %4’dür. Şekil 4.12’de ise anten kazancının 5 dB olduğu görülmektedir. Hem kazanç hem de bant genişliği açısından açıklık beslemeye göre daha iyi sonuçlar alınmıştır. 4.6.1. Dielektrik malzemenin kalınlığını değiştirme Yakınlık besleme yönteminde de açıklık beslemedeki gibi iki yalıtkan malzeme kullanılmaktadır. Bu bölümde yalıtkan malzemelerin kalınlığının performansa etkisi çizelgeler halinde verilmiştir. Çizelge 4.5a’da alt taraftaki malzeme kalınlığı 1.6 mm’de sabit iken üstteki malzemenin kalınlığı değiştirilerek elde edilen sonuçlar verilmiştir. Çizelge 4.5b’de ise üst taraftaki malzeme 1.6 mm iken alttaki malzemen in kalınlığı değiştirildiğinde elde edilen sonuçlar verildi. Çizelge 4.7. Üstteki yalıtkan tabakanın kalınlığının yakınlık bağlantılı antene etkisi Üsteki Yalıtkan fc (GHz) f1 (GHz) f2 (GHz) Bant Genişliği (MHz) Geri dönüş kaybı (dB) 0.5 mm 5.54 5.42 5.64 220 -14.61 1 mm 5.26 5.14 5.36 220 -14.16 1.6 mm 5.04 4.92 5.12 200 -12.56 2 mm 4.94 - - - -9.88 2.5 mm 4.84 - - - -8.26 3 mm 4.76 - - - -6.79
Image of page 51
38 Çizelge 4.5a’daki üstteki yalıtkan tabakanın kalınlığının yakınlık bağlantılı antene etkisine bakıldığında sonuçlardan yamanın olduğu yalıtkanın kalınlığı çok küçük ya da büyük olduğunda geri dönüş kaybı - 10dB değerinin altında kaldığı görülüyor. Anten 0.5 mm, 1 mm, 1.5mm 1.6 mm değerleri arasında istenildiği gibi çalışabildiği görülmüştür. Sonuçlara bakıldığında kalınlık arttıkça merkez frekansın değişmedi görülmüştür. Çizelge 4.8. Alttaki yalıtkan tabakanın kalınlığının yakınlık bağlantılı antene etkisi Alttaki Yalıtkan fc (GHz) f1 (GHz) f2 (GHz) Bant Genişliği (MHz) Geri dönüş kaybı (dB) 0.5 mm 4.8 - - - -3.89 1 mm 4.68 4.48 4.84 360 -19.44 1.5 mm 4.61 4.23 4.49 260 -15.89 1.6 mm 4.6 4.22 4.48 260 -15.75 2 mm 4.22 4.18 4.28 100 -11.01 3 mm 5.04 4.92 5.12 200 -12.56 4 mm 5.08 4.98 5.14 160 -11.74 5 mm 5.08 5 5.14 140 -11.97 6 mm 5.08 5 5.18 180 -12.02 7 mm 5.1 5 5.18
Image of page 52
Image of page 53

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 64 pages?

 • Fall '19

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes