Kolokwium II RK - próbne - rozwiązane

Dostawca odbiorca świadczeń razem g dział

This preview shows page 2 - 4 out of 8 pages.

Dostawca / odbiorca świadczeń RAZEM G Dział finansowy 159,600 zł 312,200 zł 271,600 zł 743,400 zł H Dział planowania i logistyki 45,750 zł 30,750 zł 30,000 zł 106,500 zł I Dział zaopatrzenia 38,440 zł 26,164 zł 56,916 zł 121,520 zł J RAZEM 243,790 zł 369,114 zł 358,516 zł 971,420 zł Zadanie 5. 1 VIII 31 VIII zapas materiałów bezpośrednich (zł) 3000 1500 zapas produkcji w toku (zł) 2200 6800 Normalne zdolności produkcyjne w spółce Vasa oszacowano na 60 tyś. sztuk rocznie. W ciągu wytworzono 4900 sztuk wyrobów. Produkcja w firmie nie podlega wahaniom sezonowym. Kos produkcji miesięcznej wyniosły: Ilość godzin/zleceń Koszt jednostkowy Oddział wrocławski Oddział szczeciński Oddział rzeszowski Oddział wrocławski Oddział szczeciński Oddział rzeszowski Centrum finansowe spółki LOBO S.A sporządziło sprawozdanie finansowe za miesiąc sierpień przedstawiono wybrane wielkości sald i kosztów poniesionych w okresie:
Image of page 2
zapas wyrobów gotowych (zł) 18700 zapas wyrobów gotowych (szt.) 1670 zakup materiałów bezpośrednich 97650 płace bezpośrednie 52350 koszty wydziałowe 68780 koszty sprzedaży 10020 koszty ogólnego zarządu 14390 produkcja wyrobów gotowych (szt.) 25500 sprzedane wyroby gotowe (szt.) 26000 cena sprzedaży (zł/szt.) 20 Ustal koszty zużycia materiałów bezpośrednich A Zapas początkowy materiałów bezpośrednich 3,000.00 zł B Zakup materiałów bezpośrednich (+) 97,650.00 zł C Zapas końcowy materiałów bezpośrednich (-) 1,500.00 zł D Zużycie materiałów bezpośrednich 99,150.00 zł Ustal koszt wytworzenia produktów zakończonych A Zużycie materiałów bezpośrednich 99,150.00 zł B Płace bezpośrednie 52,350.00 zł C Koszty wydziałowe 68,780.00 zł
Image of page 3

Want to read all 8 pages?

Image of page 4

Want to read all 8 pages?

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 8 pages?

 • Summer '16
 • Ciołek

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern