De cursus sluit alleen niet bij iedereen even goed aan Er is een cursist die

De cursus sluit alleen niet bij iedereen even goed

This preview shows page 20 - 22 out of 59 pages.

voor staan. De cursus sluit alleen niet bij iedereen even goed aan. Er is een cursist die alleen op taalverzorging op één punt is gezakt. Voor haar is er een computerprogramma, maar er wordt wel verwacht dat ze ook aanwezig is tijdens de lessen. Ze krijgt naast het computerprogramma echter geen begeleiding, dus ze kan dit net zo goed op haar werkplek uitvoeren. Voor de overige cursisten sluit de cursus wel goed aan. Het is de afspraak dat ze gericht les krijgen op de onderdelen waarop ze minder scoren. Organisatie van de cursus Er werd op tijd geïnformeerd over de werkwijze en de lesdagen. Daar is iedereen tevreden over. Er is alleen wel veel lesuitval. En als dat het geval is, wordt niet altijd helder geïnformeerd. Ede - ROC A12 Over de eerste nascholingsronde (inmiddels is er al een tweede nascholingsronde gestart) was men niet zo tevreden. De eerste cursus vond men ook mager van kwaliteit. Kwaliteit van de trainer Over de kwaliteit van de trainers was men aanvankelijk niet zo tevreden, maar dat is nu ander. Nu krijgt een aantal deelnemers die na de cursus opnieuw zijn uitgevallen een intensievere training van 10 lessen achter elkaar. Hier zijn geen klachten over. Ze hebben nu ook een goede trainer. Groningen - Allemaal Taal Intensiteit van de cursus Er is wat weerstand bij de pedagogisch medewerkers. Ook is er bij een deel frustratie, kreeg de geïnterviewde van de trainer terug. Sommigen vinden de duur en intensiteit te veel; 16 weken lang een avond in de week twee uur les, met daarbij wekelijk drie uur huiswerk. Het is buiten werktijd. Gelukkig krijgen de pedagogisch medewerkers deze tijd gewoon uitbetaald; dat werkt verzachtend.
Image of page 20

Subscribe to view the full document.

Bijlage bij de kieswijzers voor taaltoetsen en taalcursussen, Sardes 2013 19 Inhoud van de cursus De cursisten krijgen training voor alleen de onderdelen waarop ze zijn gezakt. Men ontvangt training op maat. Er is gestart met de groep die training op alle onderdelen nodig heeft. Afhankelijk van hun toetsresultaten wordt de inhoud van de training bepaald. Die inhoud is heel verschillend per cursist. De training wordt tegelijkertijd aan twee organisaties gegeven. Dat wordt handig gevonden, want zo kan er beter maatwerk worden geleverd door niveaugroepen te maken. Allemaal Taal wordt ervaren als een leuke methode. Men heeft zich bij de keuze hiervoor vooral laten leiden door de Kieswijzer. Een nadeel is wel dat er van verschillende kanten wordt gezegd dat de lesstof aan de makkelijke kant is. Ook wordt er gezegd dat de toets van UvA talen beter past bij Allemaal Taal dan de taaltoets van Mister Dutch. Haarlem - Taaltraining bij ROC Amsterdam Kwaliteit van de trainer De instructie was goed en de stof werd op een leuke manier aangeboden. Ook het tempo was goed. Er was een goede sfeer en een enorm betrokken docent. De bijeenkomsten waren leuk om naartoe te gaan. De cursisten vroegen zich wel af of het niveau van de training was afgestemd op het niveau van de toets. Ze hebben behoorlijk zitten zweten. Gelukkig hebben ze het wel gehaald.
Image of page 21
Image of page 22
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes