Útleiðsla ? besta gildi ? i cq er r l i cq u cq u

Info icon This preview shows pages 12–13. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Útleiðsla á besta gildi á I CQ er R 0 L · I CQ = U CQ - U CEK R 0 L · I CQ = U CC - R C · I CQ - U CEK R C · R L R C + R L · I CQ + R C · I CQ = U CC - U CEK ( R 0 L + R C ) · I CQ = U CC - U CEK þar sem R 0 L = R C · R L R C + R L Þá er I CQ best = U CC - U CEK R 0 L + R C (6) Með því að stinga inn í jöfnu 6 fáum við I CQ best = 1 , 78 mA sem er ekki langt frá mælda gildinu okkar 1 , 83 mA . Jafna fyrir hæstu óklipptu útspennu sem magnarinn getur gefið er fundin með U max = ( U CC - R C · I CQ - U CEK ) · 2 (7) = ( U CC - R C · U CC - U CEK R 0 L + R C - U CEK ) · 2 (8) = U CC · R 0 L - U CEK · R C R 0 L + R C (9) 11
Image of page 12

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Rafeindatækni 1 Undirstöðuatriði RC tengds magnara 8 Samantekt og umræða Í lið 4 sáum við að þröskuldsspenna magnara án forspennu var 0,52 V. Leiðni- hornið var 64 , 8 en ekki 180 vegna þess að smárinn þarf að hafa náð þröskuldsspen- nu áður en hann getur leitt. Þess vegna bjögunin mikil. Nóra í mettun má líkja við rofa sem stýrist af u s . Í lið 5 sáum við að leiðnihorni er 360 og því var smárinn í leiðni á öllu spennusviðinu. Spennumögnun var mæld A u = - 200 en fræðilegt var reik- nað A u = - 201 , 6 en lítill munur er þarna á milli. Innviðnám magnarans var reiknað r ix = 7 . 340 Ω og í líkani var β = 263 . Í lið 6 sáum við að þegar R >> 600 Ω er raðtengt við inngang merkisgjafa þá má líta á merkið sem straumgjafa frekar en spennugjafa. Í lið 7 sáum við að reglan á vinnuseðli gildir ekki alltaf, það er, hægt var að finna nýtt I CQ sem gaf stærsta jafnlæga sveiflusvið með R L . Mjög lítill munur var á u L og u CE með merki. 12
Image of page 13
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern