Dalam pembelajaran kolaboratif kejayaan prestasi kumpulan bergantung pada

Dalam pembelajaran kolaboratif kejayaan prestasi

This preview shows page 180 - 182 out of 231 pages.

kepada pelajar. Dalam pembelajaran kolaboratif, kejayaan prestasi kumpulan bergantung pada kejayaan terkumpul oleh setiap ahli. Setiap individu diambil kira dan sumbangan setiap individu penting kepada individu tersebut dan kepada kumpulan. Seorang ahli tidak boleh sekadar berusaha dan berjaya secara individu tanpa melihat prestasi ahli kumpulan yang lain. Ahli kumpulan yang cekap perlu membantu ahli yang lemah untuk maju ke hadapan supaya setiap ahli dapat memberi sumbangan sebaik yang mungkin. Dalam pembelajaran kooperatif, sesetengah ahli mungkin lebih cekap daripada yang lain dan ahli yang cekap akan menutupi kelemahan ahli yang lain. Ini merupakan semangat berpasukan yang baik namun individu yang tidak mahu maju akan tetap memainkan peranan yang minimum dan hanya bergantung kepada kejayaan oleh ahli yang bekerja keras. Ini akan membawa kepada prestasi yang tidak seimbang dalam kalangan ahli kumpulan walaupun keseluruhan pencapaian kumpulan dalam keadaan yang baik. KAJIAN EMPIRIKAL MENGENAI KOLABORASI Terdapat banyak kajian yang dijalankan untuk mengetahui kesan pembelajaran kolaboratif ke atas pelajar. Walau bagaimanapun, Kuhn (2015) melalui ulasannya mendapati tidak banyak kolaborasi yang berlaku dalam kajian eksperimen yang dijalankan. Beliau juga mendapati kolaborasi tidak memberi manfaat kepada setiap pelajar di setiap situasi pembelajaran. Sesetengah pelajar mendapat manfaat yang lebih apabila bekerja secara individu daripada bekerja secara berkumpulan. Antara 8.4 AKTIVITI 8.2 Dalam kumpulan, bincangkan pendekatan pembelajaran apakah yang terlibat apabila individu bekerjasama dalam persembahan orkestra. Adakah pembelajaran kooperatif atau pembelajaran kolaboratif?
Image of page 180
TOPIK 8 KEMAHIRAN KOLABORASI 167 masalah lain yang timbul adalah prestasi kolektif dalam kumpulan sukar untuk ditentukan kerana ahli yang cekap mungkin mendominasi aktiviti kumpulan tersebut. Tambahan pula, kebanyakan kajian menumpukan kepada pembelajaran individu dalam kumpulan dan bukannya pencapaian kumpulan secara keseluruhan. Kajian pembelajaran kolaboratif bagaimanapun menunjukkan terdapat kesan positif atas kumpulan apabila menyelidik tentang hasil kognitif pelajar. Didapati bahawa kerja kumpulan kurang berkesan apabila melibatkan pembelajaran hafalan iaitu menghafal dan mengingat semula maklumat. Sebaliknya, manfaat kolaborasi diperoleh daripada maklum balas dan komen oleh ahli kumpulan mengenai pemikiran individu; kolaborasi kurang berkesan pada remaja berbanding pelajar yang lebih muda dan lebih tua; kolaborasi lebih berkesan dalam kandungan Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik (STEM) berbanding kandungan bukan STEM; dan apabila ahli kumpulan perlu bergantung antara satu sama lain semasa melakukan tugasan maka, hasilnya mungkin lebih baik (Kuhn, 2015; Kyndt, Raes, Lismont, Timmers, Cascallar & Dochy, 2013; Noroozi, Weinberger, Biemans, Mulder & Chirazi, 2012).
Image of page 181
Image of page 182

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 231 pages?

  • Fall '19

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture