mensahe at pinananatili nito ang interaksiyong resiprokal ng tagapagpadala at

Mensahe at pinananatili nito ang interaksiyong

This preview shows page 2 - 3 out of 3 pages.

mensahe, at pinananatili nito ang interaksiyong resiprokal ng tagapagpadala at tagatanggap ng mensahe Iba’t Ibang Anyo ng Komunikasyong Di-Berbal 1. Oras (Chronemics) – oras na may kaakibat na mensahe. 2. Espasyo (Proxemics) – kahulugan ng espasyong inilalagay sa pagitan ng ating sarili at ng ibang tao 3. Katawan (Kinesics) – mensahe batay sa sinasabi ng katawan o tinatawag na body language pananamit at pangangatawan tindig at kilos kumpas ng kamay
Image of page 2
4. Pandama (Haptics) – paggamit ng sense of touch sa pagpapahatid ng mensahe (hawak, pindot, hablot, pisil, tapik, batok, haplos at hipo) 5. Simbolo (Iconics) – paggamit ng icons na may malinaw na mensahe 6. Kulay (Colorics) – paggamit ng kulay na nagpapahiwatig ng damdamin at oryentasyon 7. Paralanguage – kahulugan ng salita batay sa paraan ng pagbigkas 8. Mata (Oculesics) – paggamit ng mata sa paghahatid ng mensahe (pamumungay, pagkindat, panlalaki at panlilisik ng mata) 9. Bagay (Objectives) – paggamit ito ng mga bagay sa paghahatid ng mensahe 10. Ilong (Olfactorics) – nakatuon naman ito sa pang-amoy. 11. Tunog (Vocalics) – paggamit ng tunog sa pagpapahiwatig ng mensahe KAKAYAHANG DISKORSAL tumutukoy sa kakayahang tiyakin ang kahulugang ipinapahayag ng mga teksto/sitwasyon ayon sa konteksto
Image of page 3

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 3 pages?

  • Spring '18

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture