Side 5 af 46 omsætningsfunktioner den totale

This preview shows page 5 - 11 out of 46 pages.

Side 5 af 46
Omsætningsfunktioner: Den totale omsætning angives som TR(Q) og udtrykker omsætningen ved et salg på Q enheder. Den totale omsætning defineres som: TR(Q)=P(Q)*Q. (pris ganget med mængde) P(Q), er den inverse efterspørgselsfunktion og afspejler hvad prisen skal være, når man ønske at sælge en given mængde. Den marginale omsætning angiver som MR(Q) og udtrykker ændringen i den samlede omsætning, ved salg af en enhed yderligere. Marginalomsætningen defineres som: MR ( Q ) = P ( Q ) + dP ( Q ) dQ Q Første led er lig med prisen: hvis man sælger en enhed mere, så får man en direkte gevinst i form af prisen Andet led: angiver hvad prisen skal ændres med, hvis man skal sælge enhed yderligere. De marginale indtægter kan derfor godt være negative pga det sidste led (ikke under fuldkommen konkurrence) Marginalomsætning og efterspørgselselasticiteten: Side 6 af 46
Det antages at virksomhederne er profitmaksimerende. Virksomhedens profit er defineret som de samlede omsætninger fratrukket de samlede omkostninger. π = TR ( Q )− TC ( Q ) Er den marginale omsætning større end de marginale omkostninger, betyder det, at gevinsten ved at øge produktionen med en enhed yderligere overstiger omkostningerne ved at øge produktionen med en enhed. Det nuværende produktionen niveau anses derfor ikke som optimalt, og produktionen bør øges. Er den marginale omsætning mindre end de marginale omkostninger, betyder det, at gevinsten ved at øge produktionen med en enhed yderligere, er mindre end omkostningen ved at øge produktionen med en enhed yderligere. Det nuværende produktionsniveau anses derfor ikke som optimalt og produktionen bør sænkes. Når marginalomsætningen er lig med de marginale omkostninger, er det ensbetydende med, at gevinsten ved at øge produktionen med en enhed yderligere er Side 7 af 46
lig med omkostningen. Det kan derfor hverken betale sig at sænke eller øge produktionen, hvorfor produktionen anses som optimal. Fuldkommen konkurrence: Virksomhedens efterspørgselskurven. Side 8 af 46
Der er overskud -> nye virksomheder indtræder på markedet, udbuddet stiger, prisen presses ned. Der er underskud -> virksomheder forlader markedet, udbuddet falder, prisen presses op. Profitten vil derfor presses mod nul (dette er dog blot den økonomiske profit, og således ikke den regnskabsmæssige profit) Jo flere virksomheder, jo fladere bliver udbudskurven -> for hele markedet vil den være perfekt elastisk ved markedsprisen. Side 9 af 46
Ligevægt med fuldkommen konkurrence: Virksomhederne vil producere ved den minimale efficiente skala (dvs. der hvor AC er minimeret) Alle virksomheder vil sætte samme pris (markedsprisen) Alle virksomhederne vil have en økonomisk profit på nul. Virksomhedens horisontale afgrænsning: Virksomhedens horisontale afgræsning dækker over, spørgsmålet om, hvor mange forskellige produkter virksomheden skal producere, samt hvor meget af hvert produkt virksomhedens skal producere.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture