31 SISTEM SATU BANK Andaikan Fadli menyimpan sebanyak RM100000 dalam akaun

31 sistem satu bank andaikan fadli menyimpan sebanyak

This preview shows page 10 - 15 out of 18 pages.

3.1 SISTEM SATU BANK Andaikan Fadli menyimpan sebanyak RM1,000.00 dalam akaun semasa di Bank A, maka kunci kira-kira bank A dapat ditunjukan seperti berikut: Kunci kira-kira Bank A (1) 10 Harta Liabiliti Wang Tunai RM1,000.00 Deposit semasa (Fadli) RM1,000.00
BBEK4203 Dengan junlah simpanan ini bank perdagangan A sekarang berupaya untuk memberi pinjaman. Oleh sebab rizab tunai yang ditetapkan ialah 10% maka bank A terpaksa memegang sebanyak 10% daripada jumlah simpanan sebagai rizab dan semua lebihan cadangan iaitu 90% daripada jumlah simpanan akan digunakan untuk memberi pinjaman. Andaikan Bank A memberi pinjaman kepada Syamsul sebanyak RM900.00 dengan membuka akaun semasa di Bank A. Dari jumlah itu bank perdagangan akan menyimpan sebanyak 10% sebagai rizab tunai dan sebanyak 90% (RM810.00) dapat digunakan untuk memberi pinjaman. Kunci kira-kira bagi Bank A adalah seperti berikut: Harta Liabiliti Pinjaman (Syamsul) RM900.00 Deposit semasa (Syamsul) RM900.00 Kunci Kira-kira A (2) Apabila kunci kira-kira Bank A yang pertama dan kedua dicampurkan, kita memperoleh kunci kira-kira bank A seperti berikut: Kunci Kira-kira Bank A (3) Harta Liabiliti Wang Tunai Pinjaman RM1,000.00 RM900.00 Deposit semasa (Fadli) Deposit semasa (Syamsul) RM1,000.00 RM900.00 RM1,900.00 RM1,900.00 11
BBEK4203 Sekali lagi andaikan Bank A memberi pinjaman RM810.00 kepada Siree dengan membuka akaun semasa di Bank A. Maka Kunci Kira-kira Bank A menjadi seperti berikut: Harta Liabiliti Wang Tunai Pinjaman Pinjaman RM1,000.00 RM900.00 RM810.00 Deposit semasa (Fadli) Deposit semasa (Syamsul) Deposit semasa (Siree) RM1,000.00 RM900.00 RM810.00 RM2,710.00 RM2,710.00 Apabila Siree menyimpan sebanyak RM810.00 dalam Bank A, maka Bank A sekali lagi akan menyimpan sebanyak 10% daripada jumlah RM810.00 sebagai rizab dan lebihan 90% (RM729.00) akan digunakan sebagai pinjaman. Proses in berterusan sehingga tidak ada lebihan rizab tunai di Bank A. Proses penciptaan kredit oleh satu bank iaitu Bank A dari satu peringkat ke peringkat lain adalah ditunjukkan oleh Jadual dibawah: Penciptaan kredit oleh Bank A dengan rizab tunai 10% Peringkat Deposit baru (RM) Pinjaman (RM) Rizab tunai (RM) 1 2 3 4 RM1,000.00 RM900.00 RM810.00 RM729.00 RM900.00 RM810.00 RM729.00 RM656.10 RM100.00 RM90.00 RM81.00 RM72.90 12
BBEK4203 5 Peringkat-peringkat lain RM656.10 RM5,904.90 RM590.49 RM5,314.41 RM65.61 RM590.49 Jumlah RM10,000.00 RM9,000.00 RM1,000.00 Jumlah deposit semasa, pinjaman dan rizab tunai yang ada selepas proses penciptaan kredit dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut: Jumlah deposit semasa = simpanan semasa awal / rizab tunai Jumlah pinjaman = pinjaman awal / rizab tunai Jumlah rizab tunai = rezab tunai awal / rizab tunai 3.2 SISTEM BANYAK BANK Huraian awal yang mengandaikan bahawa hanya terdapat sebuah bank dalam ekonomi adalah kurang realistik. Realitinya terdapat banyak bank dalam ekonomi dan penyimpan-penyimpan tidak hanya menyimpan dalam sebuah bank tetapi juga menyimpan di bank-bank lain. Andaikan Fadli menyimpan RM1,000.00 dalam akaun semasa di Bank A. Dari jumlah ini Bank A akan menyimpan 10% sebagai rezab dan lebihan rezab tunai sebanyak 90% (RM900.00) akan digunakan sebagai pinjaman. Maka kunci kira-kira Bank A adalah seperti berikut. Kunci kira-kira Bank A 13 Harta Liabiliti Wang Tunai Pinjaman RM100.00 RM900.00 Deposit semasa (Fadli) RM1,000.00 RM1,000.00 RM1,000.00
BBEK4203 Katakan Bank A memberi pinjaman RM900.00 kepada Syamsul dan ia menyimpan wang ini dalam akaun semasa di Bank B maka kunci kira-kira Bank B adalah seperti berikut: Kunci kira-kira Bank B Dari jumlah RM900.00 bank B akan menyimpan 10% (RM90) sebagai rizab dan lebihan

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture