\u00centr o clasificare corect \u0103 a criteriul folosit \u00eentr o opera \u021b ie trebuie s \u0103

Într o clasificare corect ă a criteriul folosit

This preview shows page 1 - 3 out of 3 pages.

5. Într-o clasificare corectă: a. criteriul folosit într-o operație trebuie săfie unic b. între clasele situate pe aceeași treaptăexistăraporturi de identitate c. deosebirile dintre obiectele aceleași clase sunt mai importante decât asemănările d. unele dintre elementele ce formeazăobiectul clasificării se regăsesc în mai multe clase 6. Din punct de vedere extensional, termenul profesor de chimieeste: 7. Raționamentul Unele fapte demne de laudăsunt acte de caritate, având în vedere cătoate actele de caritate sunt fapte demne de laudăeste un exemplu de:
Image of page 1
Ministerul Educa ţ iei ș i Cercet ă rii Centrul Na ţ ional de Politici ş i Evaluare în Educa ț ie Prob ă scris ă la logic ă , argumentare ș i comunicare Varianta 6 Pagina 2 din 3 8. Inducţia incompletăse caracterizeazăprin: 9. Seria de termeni ordonați crescător din punct de vedere extensional este: a. elev, elev de liceu, elev de clasa a IX-a, elev de clasa a IX-a premiantb. elev de clasa a IX-a premiant, elev de clasa a IX-a, elev de liceu, elev c. elev de clasa a IX-a, elev, elev de clasa a IX-a premiant,elev de liceu d. elev de liceu, elev, elev de clasa a IX-a premiant,elev de clasa a IX-a 10. Propoziția categoricăOameni sunt ființe socialeeste: 20 de puncte B. Fie termenii A, B, C, D, ş i E astfel încât A ș i B sunt în raport de contradic ț ie, C este supraordonat fa ță de A ș i B, dar, totodat ă , este specie a lui D, termenul E este specie a lui D, intersectat cu C ș i în opozi ț ie cu A ș i B.
Image of page 2
Image of page 3

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 3 pages?

  • Summer '20

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes