Pinakabantog si padre pedro pelaez sa mga paring

This preview shows page 1 - 2 out of 2 pages.

Pinakabantog si Padre Pedro Pelaez sa mga paring Filipino na ipinaglaban ang sekularisasyon ng mga simbahan sa Filipinas o ang pagbibigay ng karapatan sa mga katutubo na mangasiwa at magpatakbo ng simbahan. Nang mamatay siyá sa lindol noong 1863, ipinagpatuloy ni Padre Jose Burgos ang adhikang sekularisasyon. Pinaghinalaan siyáng pasimuno ng pag-aalsa sa Cavite noong 1872 at binitay kasáma sina Mariano Gomez at Jacinto Zamora noong Pebrero 1872. Sa ekonomiya, unti-unting huminà ang Kalakalang Galeon ng Maynila at ng Acapulco, Mexico noong siglo 18. Nang magbukás ang Kanal Suez noong Nobyembre 1869, napadalî ang kalakalan ng Filipinas at España. Binuksan din ang ilang daungan sa Pangasinan, Iloilo, Zamboanga, Cebu, Legazpi, at Tacloban. Nagbunsod ang inter-aksiyon na ito ng mabilisan at malawakang paglaganap ng mga kaisipang liberal mula Europa tungong Filipinas. Sa pamamagitan ng pinabilis na paglalakbay sa dagat, nagkaroon ng pagkakataon ang mga Filipino na makapag-aral sa Europa kung kayâ nasimsim nilá ang kaisipang liberal mula sa Panahon ng Kaliwanagan ( Age of Enlightenment ) at Rebolusyong French. Sa pamamagitan ng panulat nina Marcelo H. del Pilar,
Image of page 1
Image of page 2

You've reached the end of your free preview.

Want to read both pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors