Đơn giản vì đây là một mảng c�a ngành mình đang học nên mình mong muốn có thể

Đơn giản vì đây là một mảng c?a ngành

This preview shows page 7 - 9 out of 9 pages.

Ngoài ban Project thì mình cũng rất đam mê với ban Finance. Đơn giản vì đây là một mảng của ngành mình đang học nên mình mong muốn có thể áp dụng những kiến thức ấy vào thực tế. Hơn nữa, mình còn có kinh nghiệm trong việc gây quỹ thông qua những chương trình thiện nguyện mình đã tham gia nên mình khá tự tin mình có thể làm tốt ở ban này. 7. Sắp tới sẽ có chương trình diễn ra ở mái ấm nhà mở, với ban mà bạn chọn ở trên. Bạn sẽ làm gì để hoàn thành tốt vai trò của mình đối với ban đó? Nếu được là một phần của chương trình diễn ra ở mái ấm nhà mở, đầu tiên mình sẽ lên thời gian biểu cho bản thân để cân bằng thời gian đầu tư cho chương trình và thời gian cho những công việc cá nhân. Thứ hai, mình cùng ban Project sẽ cùng nhau thảo luận để đưa ra một kế hoạch chi tiết nhất về nội dung, địa điểm, thời gian, phần quà, số lượng cộng tác viên cần tuyển,… Sau đó, mình cùng ban Project xem xét lại kế hoạch một vài lần nữa, tìm những điểm bất hợp lý để chỉnh sửa đồng thời lên những kế hoạch B, C, D, E ,F ,… đề phòng những vấn đề phát sinh gây ảnh hưởng đến chương trình. Trong quá trình chạy chương trình, mình sẽ toàn tâm toàn ý vào việc vận hành chương trình theo đúng kế hoạch cũng như tìm ra những chỗ chưa tốt, những điểm thiếu sót cần khắc phục để chương trình sau có thể diễn ra tốt hơn, trơn tru hơn. Tr a n g 7 | 9
Image of page 7
Share your smile – wipe your tear – share world together 8. Theo bạn, ý nghĩa quan trọng nhất của việc công tác xã hội là gì? Tại sao? Công tác xã h i có vai trò h t s c quan tr ng trong cu c s ng m i ế ng i. Nó không ch giúp ta có kinh nghi m, nh ng kĩ năng m m, làm đ p h ườ s cá nhân mà còn mang ý nghĩa nhân đ o sâu s c – đó cũng là đi u mình cho ơ r ng th t s quan tr ng c a vi c công tác xã h i. Công tác xã h i là ho t đ ng vì phúc l i con ng i và xã h i, đ c bi t là nh ng hoàn c nh khó khăn vùng ườ sâu vùng xa, mang h nh phúc, ni m vui đ n cho h . T đó, th hi n giá tr ế nhân đ o cũng nh nâng cao ch t l ng đ i s ng tinh th n, khi n tình c m ư ượ ế gi a m i ng i thêm b n ch t. ườ 9. Hãy kể về một câu chuyện buồn/vui bạn trải qua gần đây.
Image of page 8
Image of page 9

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 9 pages?

 • Summer '14

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors