Her sabah seher ri\u0131zg\u00e2nyle her ak\u015fam da \u015fimal r\u00fczg\u00e2nyle bir hay\u0131r dua kafilesi

Her sabah seher riızgânyle her akşam da şimal

This preview shows page 3 - 5 out of 5 pages.

Her sabah, seher riızgânyle, her akşam da şimal rüzgânyle bir hayır dua kafilesi gön- dermekteyim. Gam askeri, gönül yuvasını yakıp yık- masın diye azig canımı asak olarak yolluyo- rum. • Ey nazardan gaip sevgili, daima gön- lümdesin; sana dua etmekte, selâmlar yolla- maktayım. • Yüzüne bak da Tanrı sanatım seyret diye Tann’yı gösteren kalb aynasını gönderi- yorum. 545. • Çalgıcılar, sana iştiyakımı bildirsinler diye şiirler düzüp, gazeller koşup sazla, nağ- meyle yolluyorum.
Image of page 3
*6 HAFIZ DİVANI Gel ey saki, gayp hatifi beni, müjdeledi de dedi ki: Sabret, sana deva göndermekte- yim. Hafız, meclisimizin nağmesi, seni hayırla anmadan ibarettir. Sen de acele et, gel... sana at ve kaftan yolluyorum. Ey hudhud-i şabâ be Sebâ mîfurustemet Binger ki ez kucâ be kucâ mîfurustemet LXII. Kana susamış terütaze lal, sevgilimin du- dağıdır; onu görmek için can vermek de be- nim işim. Onun gönül kapışım görüp de halimi in- kâr eden, o kara gözlerden, o uzun kirpikler- den utansm! 550. Kervan başı, pilimi, pırtımı mahalle kapı- sından dışan çıkarma. O mahalle sevgilimin konağı olan bir ana cadde, dışarıda ne işim var benim? Talihime kulum doğrusu... bu vefa kıtlı- ğında o esmer güzelin aşkı, beni satın aldı, ateşlere yandım! Gülün güzel kokulu tablasıyle amber ko-
Image of page 4
Image of page 5

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 5 pages?

 • Fall '08
 • JOHNSON

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors