114 ontbinding door middel van een flux verscheidene

Info icon This preview shows pages 233–235. Sign up to view the full content.

11.4 Ontbinding door middel van een flux Verscheidene stoffen waaronder mineralen uit de klassen van de oxiden en van de silicaten, evenals sommige ijzerlegeringen worden slechts heel langzaam of helemaal niet aangetast door minerale zuren. Het staal kan dit geval ontsloten worden door het op te lossen in een gesmolten zout. Het zout dat gesmolten wordt noemt men een flux . Voor de flux gebruikt men vaak een alkalimetaalzout. Het staal wordt met de flux gemengd en gesmolten. Hierbij ontstaat een water oplosbaar product, de smelt . Fluxen danken hun effectieve werking aan de hoge temperaturen vereist voor hun gebruik (300 tot 1000 °C), alsmede aan de hoge concentratie van het reagens dat in contact met het staal wordt gebracht. Wanneer het enigszins mogelijk is, wordt het gebruik van een flux vermeden, omwille van de gevaren en de nadelen verbonden aan het gebruik ervan. Een nadeel is de mogelijkheid dat het staal wordt verontreinigd door onzuiverheden aanwezig in de flux. Deze mogelijkheid wordt nog versterkt door het feit dat men werkt met een grote hoeveelheid flux in vergelijking met het staal (meestal werkt men met een tienvoudige overmaat). Bovendien heeft de waterige oplossing die ontstaat bij het
Image of page 233

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.