Cuối cùng là những bài học kinh nghiệm

Info icon This preview shows pages 107–111. Sign up to view the full content.

huy hết những điểm mạnh của mình. Cuối cùng là những bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý nợ công được rút ra từ các quốc gia khác nhau. Qua đó, ta có thể tìm thấy những biện pháp hữu ích trong công tác quản lý nợ công mà Việt Nam cần phải thực hiện để nợ công được sử dụng một cách hiệu quả nhất. Bởi nợ chính là con dao hai lưỡi, nếu sử dụng hiệu quả nợ sẽ tạo điều kiện tăng trưởng cho nền kinh tế quốc gia, ngược lại nợ sẽ KẾT LUẬN
Image of page 107

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Trang 98 KẾT LUẬN NTH: Lâm Xiêm Dung A NHDKH: PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt đẩy quốc gia đến bờ vực “khủng hoảng nợ”. vineleafboldnevineleafboldnevineleafboldnevineleafboldne . octastar4 . vineleafboldnwvineleafboldnwvineleafboldnwvineleafboldnw
Image of page 108
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Trang 99 TÀI LIỆU THAM KHẢO NTH: Lâm Xiêm Dung A NHDKH: PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt TÀI LIỆU THAM KHẢO A. TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT 1. Bộ Tài Chính Việt Nam, Bản tin nợ nước ngoài số 6 , 12/2010 2. GS.TS Trần Ngọc Thơ, GS.TS Nguyễn Ngọc Định, Khoa Tài Chính Doanh Nghiệp (năm 2008), Giáo trình Tài Chính Quốc Tế , NXB Thống Kê. 3. Ths. Hoàng Ngọc Nhậm, Ths. Vũ Thị Bích Liên, TS Nguyễn Thị Ngọc Thanh, GVC Dương Thị Xuân Bình, Ths.Ngô Thị Tường Nam, GV Nguyễn Thành Cả, Ths Phạm Trí Cao, Ths Vũ Thị mInh Châu (2006), Giáo trình Kinh tế lượng . Trường Đại Học Kinh Tế TPHCM. 4. Luật quản lý nợ công 5. Thời Báo Kinh Tế (2009-2010). Hà Nội B. TÀI LIỆU TIẾNG ANH 6. Benedict Bingham, “ Vietnam: Fiscal Strategy and Public Debt ”, 2010, Presentation for National Assembly Hanoi. 7. Carmen M. Reinhart và Kenneth S. Rogoff, “ A growth in time of debt ”, Working Paper 15639; . 8. Francesco Giavazzi và Alessandro Missale, “ Public Debt Management in Brazil ”, 2004, NBER Working Paper No. 10394. 9. Frederico Schettini Batista, “ The framework and Management Analysis of Brazil’s Public Debt: 2003-2006 ”, 2007, The Institute of Brazilian Business and Public Management. 10. Folorunso S. Ayadi, Felix O. Ayadi, “ the impact of external debt on economic growth: a comparative study of Nigeria and South Africa ”, Texas Southern University; 2008. 11. Manmohan S. Kumar và Jaejoon Woo, “ Public Debt and Growth ”, 2010, IMF Working Paper Fiscal Affairs Department. 12. Reinhart và Rogoff, “ Growth in a Time of Debt ”, 2010.
Image of page 109

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Trang 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO NTH: Lâm Xiêm Dung A NHDKH: PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt C. CÁC WEBSITE 1. Website Bộ Tài Chính 2. Website Diễn đàn kinh tế Việt Nam 3. Website Tạp Chí Đảng Cộng Sản Việt Nam 4. Website Tạp chí Tài chính 5. Website Tạp chí Thời báo kinh tế Sài Gòn 6. Website Tổng Cục Thống Kê 7. Website 8. Website
Image of page 110
Image of page 111
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Fall '18
 • Thang

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern