Samakatuwid nawawala ang tunay na diwa ng pelikula sapagkat inihahain ito sa

Samakatuwid nawawala ang tunay na diwa ng pelikula

This preview shows page 3 - 5 out of 127 pages.

sumasailalim na ito sa eksotikong pagtingin (exoticizing gaze) ng kanluraning manonood. Samakatuwid, nawawala ang tunay na diwa ng pelikula sapagkat inihahain ito sa kanluraning manonood bilang mga kuwentong nagaganap sa mga malalayo at eksotikong lugar at kinatatampukan ng mga taong iba ang kulay at pananalita na siyang nagpapatibay sa pagkabukod ng pelikula. Ito iyong tinatawag na “postcolonial exotic” o iyong global na komodipikasyon ng kultura, lalung-lalo na ang kulturang Third World (Huggan 2001). Sa Pilipinas, ang spectacle cinema ng Hollywood ang namamayagpag sa lahat ng aspeto ng representasyon, produksyon at distribusyon ng pelikula. Dagdag pa rito ang Digital Cable TV na naging daan upang makapasok sa tahanan ng maraming Pilipino ang kung anu-anong programang ang karamihan ay mula sa Amerika. Bunga rin ng teknolohiyang digital ang walang puknat na pamimirata ng mga pelikula na tila hindi na yata masugpo ng gobyerno. Lahat ng ito ay nagkaroon ng malaking epekto sa industriya ng pelikula. Mula sa hindi bumababa sa isang daang pelikula taun- taon noong dekada ‘70 hanggang ’90, ang produksyon ng pelikulang Pilipino ay nasa humigit- kumulang 50 na lamang taun-taon mula 2003-2008 ( “Makati eyes tax exemptions” ). Kung ito ang ating magiging batayan, ang pelikulang Pilipino, na minsan nang tinawag na “national pastime” (David 1990), ay tila inagos na ng alon ng globalisasyon. Globalisasyon din ang nagtulak sa karamihan ng mga bansa sa Asya na talikuran ang kanilang katutubong kultura kapalit ng pangakong kaunlaran at modernisasyon. Ngunit sa kabila nito, may
Image of page 3

Subscribe to view the full document.

4 ilan na ring industriya ng pelikula sa nasabing kontinente ang nakapagbuo ng kani-kanilang kulturang pampelikula (tingnan: Eleftheriotis at Needham 2006; Davis at Yeh 2008). Sa Pilipinas, ang gahum ng Hollywood ang siyang pumipigil sa pagkakaroon ng kulturang pampelikula na masasabing tunay na Pilipino. Halimbawa, may ilang makalumang Pilipinong kritiko ang patuloy na sumusukat sa pelikulang Pilipino batay sa kanluraning pamantayan. Matagal nang natuklasan ni Renato Constantino na ang industriya ng pelikulang Pilipino ay isa lamang karikatura ng Hollywood na siyang sumasalamin sa ating neo-kolonyal na katayuan: The movie industry is both a victim and an ally of American cultural aggression. It is a victim precisely because it is an ally of Hollywood, not by conscious design but by the conditioning effect of decades of exposure to Hollywood movies. At the same time, it is an ally in the sense that the Hollywood model is pervasively the frame of reference of Pilipino producers, directors, actors and moviegoers. Hence, the movie industry is a reflection of Philippine society for it is the clearest and simplest depiction of the neo-colonial situation. (131) Samantala, habang walang tigil ang p agpasok sa atin ng samu’t saring media mula sa Amerika, kakaunti lamang sa ating produksyong kultural ang nakapapasok hindi lamang sa Amerika ngunit maging sa ibang bansa. Samakatuwid, ang pelikulang Pilipino ay hindi lamang bukod kundi, kung ating hihiramin ang sinulat ni Isagani R. Cruz (2003) tungkol sa kritikang Pinoy, bukod na bukod. Ang sanhi diumano ng ganitong problema ay ang hindi pantay na palitan ng produkto na
Image of page 4
Image of page 5
 • Spring '16
 • Albus Dumbledore

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes