Сайхан харагда? байв

Info icon This preview shows pages 49–50. Sign up to view the full content.

сайхан харагдаж байв . Байшингий бүх хананд эртний английн хууль цаазны од гэгдэж байсан хүмүүсийн тоосонд дарагдсан дүрүү буюу английн байгалийн үзэслэнгийн гандсан зургууд өлгөөстэй байлаа . Жонсон бол фирмийн нөлөөтэй том гишүүн бөгөөд санхүүгийн талаар нэр хүнд хөөцөлдөж олсон , ажлын их арга дадлагатай хүн болжээ . Энэ хүн ажлаа бусад гишүүдээсээ тусгй , биеэ дааж явуулдаг бөгөөд ихэнхдээ хувийн явцуу сонирхлыг эрхэмлздэг ажээ . Харин тэр хийсвэр сэтгэхүйн талаар их боддог байсан учир шашны асуудлыг сонирхож ( тэрсүүд ) номлол дэлгэрүүлэхийг бас талархаж үздэг байлаа . Мөн ангийн сүмийн хуурамч гоёлол , оюун ухааны доголдол дутагдлын тухай шүүмжлэх дуртай байжээ . Мөн шашны нэрд гарсан төлөөлөгчид Джон Нокс , Уильям Денн . Фокс , Джон Узсли нарын тухай боддог байлаа . Түүний ертөнцийг үзэх хачин жигтэй , төсөөлөн бодоход харш хоорондоо авцалдаагүй ойлголт нуугдаж байжээ . Үүнд : ертөнцөд ноёлох анги байх ёстой бөгөөд тэр нь үргэлжийн шударга журмыг баримтлахгүйгээр ов заль мэхийн аргаар өөрийгөө тогтоон барьж давуу амжилтанд хүрэх учиртай . Англид ийм анги хувийн өм , ч өв залгамжлах хуулинд тулгуурлаж байдаг нь чухал бөгөөд зүй ёсны хувиршгүй зүйл юм . Оюун ухаан хөрөнгө баялгаараа ядуу хүмүүс дуулгавартай хүлцэнгүй байх , хүнд хүчир ажил хийх болон тэнгэр язгуурт эцэгтээ үнэнч байвал тэр нь хэзээ нэгэн цагт ядуу хүмүүсийг өршөөлдөө авна . Нөгө өталаар утга учиргүй ядуурал , шударга бус замаар олсон хөрөнгө хоёрын хооронд гарч байгаа асар их заяаг нь зэрлэг бөгөө нүгэлтэй юм шиг түүнд санагддаг байв . Ертөнцийг үзэх түүний энэ үзэл заримдаа өөрийг нь хуурмаг сүсэг бишрэлд оруулах шашны хмгий тэсвэрлэшгүй ойлголтыг түүнд төрүүлж байв .
Image of page 49

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 50
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Fall '17
 • Salman

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern