PRODUKTER OCH VARUM\u00c4RKEN Produkten ska enligt MM planeras utvecklas testas

Produkter och varumärken produkten ska enligt mm

This preview shows page 46 - 48 out of 59 pages.

PRODUKTER OCH VARUMÄRKENProdukten ska enligt MM planeras, utvecklas, testas, konstrueras och distribueras. Enligt SI är såväl varor som tjänster tolkade objekt som får sin mening när människor konsumerar dem på ett visst sätt - En produkt är därför inte slutpunkten på produktionsprocessen utan den realiseras i användningen. -Den tolkade produkten – En och samma produkt kan användas för att signalera helt olika saker. -Den sociala produkten-Den sociala människans konsumtion av produkter – Konsumtion är inte (längre) något vi enbart gör för att tillfredsställa grundläggande fysiologiska behov, det är en del av ett språk. Detta språk är symboliskt. Vi talar om vilka vi är, och framförallt vilka vi inte är, genom konsumtion, Konsumtion som socialt kitt. -Mode som samhandlingKonsumenter: identitetsnarrativ- Företag har begränsad kontroll över de konsumenter som väljer att använda företagets märken som en del i sin identitetskonstruktion. Försöker styra detta med ”marknadsmixen”. Piratkopieindustrin gör det svårare att styra detta med pris. Märken som kulturella resurser: Märkesnamn- Märkens status som kulturella resurser är, för vissa konsumenter, i partiet med mer traditionella symboler. Märken blir en alltmer integrerad del av vår kultur och användsför att ge mening i det vardagliga livet. Produktplacering, i ex. fimer. SAMMANFATTNING: Produkter måste tolkas som produkter för att överhuvudtaget vara relevanta att diskutera ur et marknadsföringsperspektiv. Produkten och dess semiotiska syskon, varumärket, är sociala fenomen i så måtta att det måste ske en kollektiv överenskommelse om vad som är att betrakta som ett marknadserbjudande. Många ör inblandade i processerna genom vilka produkter och varumärken tilldelas en viss mening i ett visst kulturellt sammanhang. 46
Background image
DEL 3PRIS & VÄRDE-Att fynda har blivit en folksport, där fynd definieras i relation till ett upplevt fast värde.-Värde är inom MM tämligen relationslöst, det är inte ett värde för någon.-Priset är endimensionellt och numerärt, värdet är ett mångdimensionellt och mångtydigt fenomen. Prisets symbolikPriset är alltså något som stor för någonting annat (för någon).Priset står inte för värdet, i någon absolut mening. Däremot kan det symbolisera:- Kvalitet- Exklusivitet- Hantverksskicklighet-Kopplingar mellan prylars värde och människors värde.Prissammanfattning: - En interaktionistisk tolkning av pris och värde problematiserar relationen mellan priset på enprodukt och upplevelsen av produktens värde. -Relationen ses som föränderlig och beroende av situation och socialt sammanhang.-Priset skapar, genom sin symboliska karaktär, upplevelsen av värde snarare än avspeglar värdePLATS-Plats är ett nyckelbegrepp inom MM-Den fysiska eller virtuella plats där säljare och köpare möts-Den fysiska platsen utmanas av den virtuella – ”butiksdöden”PLATS SOM ETT SKEENDE-En plats är inte – den uppstår och händer mellan människor-
Background image
Image of page 48

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 59 pages?

 • Fall '19
 • Anders Parment

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes