Hayalin g\u00f6z\u00fcmden hem gider hem deYaz\u0131klar olsun b\u00f6yle bir bucak haraboldu derdi

Hayalin gözümden hem gider hem deyazıklar olsun

This preview shows page 3 - 5 out of 5 pages.

gözünden ırmak olsun, gözümde nur kalmadı. Hayalin, gözümden hem gider, hem de “Yazıklar olsun... böyle bir bucak haraboldu” derdi. 705. Vuslatın, başımdan eceli uzaklaştırdı. Fa- kat aynlığımn devleti sayesinde şimdi o uzak- laştırma geçti, ecelim gelip çattı artık! Rakibin “Başm sağ olsun, senden ayn olan o hasta öldü” diyeceği an yaklaştı. ## Bundan böyle sevgili, zahmet edip gelse bile ne faydası var ki? Hasta bedenden caa çıkmak üzere; yaşamama imkân yok!
Image of page 3
Ü6 HAFIZ DİVANI Firakından gözlerimin yaşı akıp gidiyorsa de ki: Ciğer kanını da dökmek gerek! Hafız, gamdan, gussadan ağlayıp duruyor» güldüğü hiç yok. Yaslıda düğün, dernek dü- şüncesi kalmaz ki. Bi mihr-i ruhet rüz-ı mera nur nemandest Vez öcmr-i mera cuz şeb-i deycûr nemandest LXXXni. t 710. Zülfün, rüzgârın eline düşünce sevdalı gö- nül, hasedinden, kederinden iki parça oldu. Sihirbaz gözün sihrin ta kendisi, sihre ait ne varsa onda yazılı. Yalnız şu kadar var ki bu muskanın kendisi de hasta! Zülfünün büklümündeki o kara ben nedir, bilir misin? Cim harfinin çanağına düşen mü- rekkep noktası! Cennet gibi yanağında misk gibi siyah ve güzel kokulu zülfün nedir? Cennet bahçe- sindeki tavus! Ey canımın munisi sevgili, yüzünü gör- mek hevesine düşen gönlüm, yolda bulunan ve rüzgârın eline düşmüş olan bir avuç toz- dan, topraktan ibaret!
Image of page 4
Image of page 5

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 5 pages?

 • Fall '08
 • JOHNSON

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors