chapter 3.pdf

Lớp lõi sẽ cung cấp phản ứng ngay lập

This preview shows page 46 - 51 out of 130 pages.

• Lớp lõi sẽ cung cấp phản ứng ngay lập tức nếu một lỗi liên kết xảy ra và thích nghi nhanh chóng để thay đổi . Các giao thức định tuyến đáp ứng được những nhu cầu này bao gồm EIGRP, OSPF và IS-IS.
Image of page 46

Subscribe to view the full document.

Lựa chọn giao thức định tuyến Sử dụng nhiều gi/thức đ/tuyến trong một mạng (tiếp) : Giao thức định tuyến cho lớp phân phối (distribution): • Lớp phân phối nhiệm vụ phân phối lại giữa các giao thức định tuyến được sử dụng trong lớp lõi và trong lớp truy cập . Các giao thức định tuyến được sử dụng trong lớp phân phối bao gồm RIPv2, EIGRP, OSPF và IS-IS. Giao thức định tuyến cho lớp truy cập (access): • Lớp truy cập cung cấp truy cập vào tài nguyên mạng cho người dùng cục bộ từ xa. Các giao thức định tuyến cần được sử dụng trong lớp truy cập bao gồm RIPv2, OSPF và EIGRP. thể s dụng định tuyến tĩnh . IS-IS thường không phù hợp với lớp truy cập . S dụng OSPF yêu cầu sức mạnh xử lý.
Image of page 47
2. Xây dựng kế hoạch và chính sách an toàn Để lên kế hoạch thực hiện chiến lược an toàn một cách hiệu quả cần chia nhỏ quá trình thiết kế an toàn thành các bước sau: 1. Xác định tài sản mạng. 2. Phân tích rủi ro an ninh. 3. Phân tích yêu cầu an toàn và cân bằng. 4. Xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn. 5. Xây dựng chính sách an toàn. 6. Xây dựng các thủ tục đảm bảo an toàn. 7. Xây dựng chiến lược thực hiện kỹ thuật. 8. Đạt được việc mua từ người dùng, người quản lý, và nhân viên kỹ thuật. 9. Đào tạo người sử dụng, quản lý và nhân viên kỹ thuật. 10. Thực hiện chiến lược kỹ thuật và thủ tục an toàn. 11. Kiểm tra an toàn và cập nhật nó nếu tìm thấy vấn đề. 12. Duy trì an toàn.
Image of page 48

Subscribe to view the full document.

2. Xây dựng kế hoạch và chính sách an toàn Xác định tài sản mạng : Các máy chủ lưu trữ mạng (bao gồm HĐH, ứng dụng dữ liệu của máy chủ), Các thiết bị mạng (như bộ định tuyến chuyển mạch ), Dữ liệu mạng đi qua mạng . Sở hữu trí tuệ, mật thương mại và danh tiếng của công ty. Phân tích rủi ro an toàn: Rủi ro có thể bao gồm từ người dùng bên ngoài hay người dùng bên trong. Tấn công từ chối dịch vụ . Phát triển các yêu cầu : Đảm bảo tính CIA.
Image of page 49
2. Xây dựng kế hoạch và chính sách an toàn 2.1 Xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn Kế hoạch đảm bảo an toàn là một tài liệu cao cấp đề xuất một tổ chức phải làm gì để đáp ứng các yêu cầu về an toàn.
Image of page 50

Subscribe to view the full document.

Image of page 51
 • Fall '19

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern