2 Anh ch\u1ecb n\u00e0o c\u00f3 h\u1ecdc m\u00f4n L\u00f4g\u00edch h \u1ecd c h\u00ecnh th \u1ee9 c 3 Anh ch\u1ecb n\u00e0o c\u00f3 h\u1ecdc m\u00f4n T\u00e2m

2 anh chị nào có học môn lôgích h ọ c

This preview shows page 8 - 10 out of 304 pages.

2) Anh (chị) nào có học môn “Lôgích h c hình th c” ? 3) Anh (chị) nào có học môn “Tâm lý h c sáng t o” ? 4) Khi học các môn như toán, lý, hóa, sinh, sử, địa, tin học…, anh (chị) nào được học với thầy (cô), ngoài dạy kiến thức còn dạy cả cách suy nghĩ để giải bài tập và trả lời các câu hỏi của môn học đó, ví dụ, môn toán chẳng hạn? 5) Anh (chị) nào sau mỗi lần suy nghĩ, có thói quen (ý thức, tác phong) hồi tưởng lại quá trình suy nghĩ, dùng suy nghĩ của mình suy nghĩ về quá trình suy nghĩ đó, để tìm hiểu xem quá trình suy nghĩ của mình diễn ra như thế nào và tìm cách khắc phục các nhược điểm, phát huy các ưu điểm, cải tiến làm cho suy nghĩ của mình ngày càng tốt hơn? Kết quả cho thấy, trong lớp học với khoảng vài chục người trình độ văn hóa từ lớp 12 trở lên, thuộc nhiều lứa tuổi, ngành nghề, chức vụ khác nhau: hoặc không ai giơ tay, hoặc chỉ có vài cánh tay giơ lên. Những người tự tìm hiểu tư duy qua con đường đọc sách tiếng Việt (kể cả sách dịch) có thể nhận thấy: số lượng sách viết về tư duy ít hơn rất rất nhiều sách viết về
Image of page 8
T ư duy là gì? 7 tự nhiên và xã hội; bản thân các sách viết về tư duy thường sơ sài, phiến diện, thiếu tính hệ thống, lôgích, khoa học và tính ứng dụng thấp. Nhằm góp phần khắc phục những nhược điểm nói trên, quyển sách “Suy ngh ĩ v t ư duy” được viết ra. Trên thực tế, trong các quyển sách bằng tiếng Việt đã phát hành trước đây của người viết (xem các quyển sách có số thứ tự từ [1] đến [20] trong mục “Các tài li u tham kh o chính và nên tìm đọ c thêm, k các các công trình c a tác gi ở cuối quyển sách này), người viết cũng đã trình bày nhiều phần thuộc tư duy và liên quan đến tư duy. Trong ngữ cảnh như vậy, quyển sách “Suy ngh ĩ v t ư duy” còn đóng vai trò sách tổng quan, hiểu theo nghĩa, một mặt người viết sẽ nhắc lại những gì cần thiết đã trình bày trong các quyển sách trước để bảo đảm tính nhất quán, hệ thống của quyển sách này. Mặt khác, ở những chỗ bạn đọc có thể tự đọc, người viết sẽ chỉ ra các phần nên đọc trong các quyển sách trước. Quyển sách “Suy ngh ĩ v t ư duy” trình bày các kiến thức khoa học về tư duy và những cái liên quan dựa trên những hiểu biết của người viết nhờ được học, tự học, nghiên cứu, giảng dạy, trải nghiệm chính mình nhiều chục năm qua, và do vậy, không tránh khỏi mang tính chủ quan nhất định. Đọc xong quyển sách này, kể cả
Image of page 9
Image of page 10

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 304 pages?

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture