Mere end halvdelen har mindst samme indkomst efter

 • No School
 • AA 1
 • 224

This preview shows page 23 - 26 out of 224 pages.

Mere end halvdelen har mindst samme indkomst efter skade Mere end halvdelen af personer med erstatning for en arbejdsskade har den samme eller en større disponibel indkomst sammenlignet med før skaden. Desuden udvik- ler indkomsten sig generelt på samme måde som ind- komsten for øvrige beskæftigede, der ikke er blevet ramt af en arbejdsskade. Det gælder både for personer med en arbejdsulykke og en erhvervssygdom, jf. figur 19. Figur 19 KILDE: Egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistik og Arbejdsskade- styrelsen. Stigning i rådighedsbeløb efter arbejdsskade 0 5 10 15 20 25 0 5 10 15 20 25 Før skade Arbejdsskade (tab af erhvervsevne på 50 pct.) Fritidsskade Lønindkomst Førtidspension Boligsikring Erstatning Pensionsudbetaling Rådighedsbeløb efter skat og overførsler, 1.000 kr., 2014-niveauer Samme forbrugsmuligheder med arbejdsskade 0 10 20 30 0 10 20 30 (-50) (-50)-(-40) (-40)-(-30) (-30)-(-20) (-20)-(-10) (-10)-0 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50+ Øvrige beskæftigede Erstatning for arbejdsulykke Erstatning for erhv. sygdomme Skadeårgang 2007 og ”sammenlignelige beskæftigede”, pct. Ændring i disponibel indkomst, pct.
Image of page 23
24 Engangsudbetalinger indgår ikke i beregningerne. Da en stor del af erstatningerne for arbejdsskader bliver udbetalt som engangsbeløb, vil beregningerne undervurdere indkomststigningen for personer med en anerkendt arbejdsskade. Gode muligheder for at finde et job, der pas- ser Der er gode muligheder for at finde et job, der matcher den enkeltes arbejdskapacitet med arbejdsopgaverne. En arbejdsskade behøver ikke føre til, at man mister kontak- ten til arbejdsmarkedet. Hver fjerde er ny- ansat i Danmark I Danmark er der årligt op mod 800.000 jobåbninger. Den danske jobmobilitet tilhører den internationale topklasse. 27 pct. af alle beskæftigede er nyansatte mod 17 pct. i EU i gennemsnit. Den faglige mobili- tet er også høj Omkring 30 pct. af lønmodtagere, som skifter job, skifter både branche og arbejdsfunktion. Inklusive lønmodtage- re, der enten skifter branche eller arbejdsfunktion, er 60 pct. af jobskifterne ”fagligt mobile”, jf. figur 20. Figur 20 KILDE: Egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistik. Seks ud af ti jobskiftere er fagligt mobile 0 10 20 30 40 0 10 20 30 40 Skift i branche Skift i arbejdsfunktion Skift i branche og arbejdsfunktion Andel af ansatte, som skifter job, der samtidigt skifter branche eller jobfunktion, 30-årige og derover, pct., juni 2011-maj 2012
Image of page 24
25 Virksomheder bruger mange ressourcer på godt arbejdsmiljø Arbejdsmiljø handler om, at det er sundt og sikkert at gå på arbejde. Arbejdsmiljøloven sætter formelt rammen for det. Derudover er der 100 bekendtgørelser og 150 vejled- ninger, som virksomhederne skal forholde sig til. Virksomhederne vil have regler, som er lettere at forstå Adspurgt svarer knap hver anden virksomhed, at de gerne vil have færre regler og krav på arbejdsmiljøområ- det. Men virksomhederne ønsker i højere grad, at de ek- sisterende regler og vejledninger bliver lettere at forstå, jf. figur 21.
Image of page 25
Image of page 26

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 224 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors