Kan het voor de kristallograaf behulpzaam zijn te

Info icon This preview shows pages 39–41. Sign up to view the full content.

kan het voor de kristallograaf behulpzaam zijn te weten welke elementen aanwezig zijn en of de verbinding al dan niet optisch actief is; (2) Bepaling van nauwkeurige interatomaire afstanden en hoeken . Voor gewone organische verbindingen zonder elementen zwaarder dan chloor, kunnen bindingslengten bepaald worden met een accuraatheid van 0,005 Å, en de hoeken met een nauwkeurigheid van 0,5° of beter. Aangezien X-stralen door elektronen worden
Image of page 39

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.