Normer i en gruppe vil fremme gruppens overlevelse give medlemmerne lov til at

Normer i en gruppe vil fremme gruppens overlevelse

This preview shows page 80 - 82 out of 130 pages.

Normer i en gruppe vil fremme gruppens overlevelse, give medlemmerne lov til at udtrykke derescentrale værdier for gruppen samt underkaste personlige samtaler der ikke omhandler gruppensarbejde. Normerne kommunikeres til nye medlemmer ved ”group socialization”. (Bratton side 273) Cohesiveness: (samhørighed) Relaterer sig til hvor samhørig en gruppe er. En god samhørende grupper, indetificere sig medhinanden og kan være med til at påvirke organisationen positivt. Samtidig kan en for samhøriggruppe være med til at nedbryde organisationen, eksempelvis ved grpup think.Group cohesiveness relaterer sig til faktorer der spiller ind, i forhold til at forblive en del afgruppen.Samhørige grupper (Cohesive groups):Opstår hvis man er meget enige om spillereglerne Her ligner medlemmerne ofte hinandenoMan forstærker sin egen identitet Ulemper:oKreativitet kan blive bremsetoKan opstå rollekonflikter oIngen kigger kritisk på resultaterneoIngen nye inputs oMan bekræfter hinanden for meget og kan stirre sig blind på noget forkert. Learning: Det er vigtigt at lærer og være i stand til at kunne tage nye ting til sig. 80
Group conflict: Behvaviours in group: Tabel 10.1 (Figur 10.5) I grupper, kan der ligesom andre steder i en organisation opstå konflikter. Gruppekonflikter kanopdeles i henholdsvis task conflict og emotionnal conflict. Traditionelt set opfattes konflikter somnegativt i en organisation, men interactionist teorien (Bratton side 277) argumentere for atkonflikter kan øge job preformance og derfor bør en hvis grad af konflikter i gruppen. Tabel 10.1 viser eksempler på adfærden ved begge typer af konflikter, som udspiller sig før ogunder en konflikt. Task-related behavior: Task conflict relaterer til uoverensstemmelser mellem gruppens medlemmer, i henhold til opgaven.Task conflict er dog ikke nødvendigvis negativt idet studier har vist, at det kan forbedre denendelige preformance. (Bratton side 275) Emotion-realted behaviour:Emotiononal conflict relaterer sig til konflikter af mere personlig karakter, og omhandlersammenstød mellem forskellige personer og personligheder i gruppen. -Personlighed er en del af det, et medlem af en gruppe bidrager med hvilket spiller en storrolle i forhold til konflikter i gruppen også kaldet intragruppe konflikter (Se figur 10.5)-Gruppe konflikter kan også opstå mellem flere grupper, kaldet intergruppe konflikter. Detteer i sæt tilfældet når en gruppe føler sig truet af en andre. Group effectiveness: Gruppe effektivitet omhandler hvor effektiv gruppen er, og bliver påvirket af de tidligere stadier. Gruppe effektivitet kan ”måles” på blandt andet produktivitet, udvikling og evnen til at træffe beslutninger. Poductivity – Cohesiveness and preformance norms: Figur 10.6Figur 10.6 viser sammenhængen mellem cohesiveness (samhørighed) og normer, i relation til gruppe preformance.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture