Akciğerin savunma mekanizmalarına zarar verdiği

 • No School
 • AA 1
 • Zeynepdemircan
 • 141

This preview shows page 65 - 72 out of 141 pages.

akciğerin savunma mekanizmalarına zarar verdiği gibi, mevcut kalp hastalıklarının da kötüleşmesine sebep olur. Kömürün yakılması sırasında SO 2 nin atmosfere karışmasını engellemek için ortama kireç eklemek CaCO 3 + ısı CaO + CO 2 ( g ) (Kireç Taşı) CaO + SO 2 CaSO 3 ( k ) NO x Renksiz, kokusuz NO ile keskin kokulu, kırmızı-kahve renkli NO 2 önemli hava kirleticilerdendir. Toplam olarak NOx olarak adlandırılan bu gazlar, atmosfere doğal kaynaklardan ve kirletici kaynaklardan karışır. Bölgesel olarak NO 2 artışı hava kalitesini kötüleştirir. İnsan faaliyetlerinden kaynaklanan NOx fosil yakıtların yakılmasıyla atmosfere karışır. Motorlu taşıtlardaki yanma olayları esnasında yüksek sıcaklıkta N 2 + O 2 2NO tepkimesi meydana gelir. NO, NO 2 den daha az toksik ve biyokimyasal olarak daha az aktiftir. Karbon monoksitten daha az da olsa NO da hemoglobinin O 2 taşıması olayını engeller.
Image of page 65
Doğal çevrenin önemli bir kısmını oluşturan akarsu, göl, denizler ve içme su kaynaklarının çeşitli etkenlerle bozularak canlı hayatın olumsuz yönde etkilenmesi su kirliliği olarak adlandırılır. Yeryüzündeki Su Kaynakları ; Su Kaynağı Hacim ( km 3 ) Atmosfer 13.10 3 Denizler 1350400.10 3 Akarsular 1,7 x 10 3 Göller 125 x 10 3 Tuzlu iç denizler 105.10 3 Toprak suyu 150.10 3 Canlıların su kapsamı 50.10 3 Yer altı suyu 7000.10 3 Buzullar 29000.10 3 Karalarda 33.341.10 3 Susuz yaşam mümkün değildir. İnsan gıda almadan haftalarca yaşayabilir, fakat su içmeden ancak birkaç gün yaşamını sürdürebilir. Bu yüzden içme ve kullanma suyu sürekli ve güvenilir bir şekilde temin edilebilmelidir. Yeryüzündeki suların çok büyük bir kısmı birbiriyle bağlantı halinde olduğundan herhangi bir bölgedeki değişim ve birikim sistemlerdeki etkileşim aracılığı ile başka bölgelerde etkisini gösterebilir. Bilindiği gibi insanların içme, kullanma, endüstri ve tarımsal sulama gibi gereksinmelerini karşıladıktan sonra nitelik değişimlerine yani kirlenmeye uğramaktadır. Doğal Suların Özellikleri Günlük yaşantımızda karşılaştığımız sular değişik cins ve miktarlarda safsızlık içerir. Suyun kaynağına göre içerdiği maddeler değişir. Suyun özellikleri ve davranışı saf sudan farklıdır. Doğal sulardan saf suya en yakın olanlar yağmur ve kar sularıdır. Ancak hava kirliliğinin yoğun olduğu bölgelerde bunu söylemek zordur. Türkiye’de Su Kaynaklarının kullanımı
Image of page 66
Suyun hareketi Yüzeyden havaya Havadan yüzeye Havadan havaya Yüzeyde ve altında
Image of page 67
Atıksuların kontrol edilebilirlikleri açısından da kirlilik kaynakları noktasal veya yayılı kaynaklar şeklinde de sınıflandırılabilir. Evsel ve endüstriyel faaliyetler sonucu ortaya çıkan atıksuların bir kanal vasıtasıyla toplanabilir olmalarından dolayı noktasal, tarımsal faaliyetler sonucu ortaya çıkan ve besi maddeleri (N, P) ve zirai ilaçlarla kirlenmiş sular ise yayılı kirletici kaynaklar sınıfında sayılmaktadır.
Image of page 68
Evsel faaliyetler Sulama ve tarımsal faaliyetler Endüstriyel faaliyetler Madencilik faaliyetleri Rekreasyon (eğlence, dinlenme) faaliyetleri sayılabilir.
Image of page 69
Image of page 70
Suyun Fiziksel Özellikleri Su renksiz ve kokusuzdur. Suları renkli gösteren içerdikleri maddelerdir. Geçiş metallerinden
Image of page 71
Image of page 72

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 141 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors