267744711-Teoria-Economica-Curs

A treia fază a ciclului decenal este faza de

This preview shows 92 out of 94 pages.

A treia fază a ciclului decenal este faza de depresiune economică , care are următoarele caracteristici: - falimentul unor întreprinderi nerentabile; - reducerea cererii de mărfuri şi servicii; - majorarea costurilor de producţie; - diminuarea volumului de producţie; - scăderea ratei profitului; - reducerea nivelului de trai a populaţiei. A patra fază a ciclului decenal este faza de reluare (înviorare) , care se caracterizează prin: - stimularea investiţiilor de capital; - reducerea şomajului; - sporirea cererii agregate; - creşterea volumului de producţie; - creşterea veniturilor. Privite în ansamblu fazele ciclului decenal au următoarele particularităţi: a) fazele ciclului decenal se deosebesc între ele după durata şi intensitatea lor (în unele cicluri faza de 92
Image of page 92

Subscribe to view the full document.

declin sau reluare este mai mare sau mai mică); b) în faza de expansiune nu-s excluse fenomene de dezechilibru, de diminuări parţiale ale producţiei, iar în faza de declin economic nu-s excluse unele creşteri în anumite ramuri ale producţiei; c) fiecare fază a ciclului decenal, în desfăşurarea sa, crează concomitent condiţii de trecere la faza următoare; d) fazele de declin şi depresiune economică au totodată rolul de a restabili echilibrul economic, de a concorda cererea şi oferta agregată. Fazele de înviorare şi boohm economic sunt numite expansiune economică, iar fazele de declin şi depresiune – recesiune economică (sau criză economică). Ciclul economic scurt sau mic are o durată de la 6 luni până la 3-4 ani şi se desfăşoară în cadrul ciclului decenal. Ciclul scurt are două faze: expansiune şi încetinire a creşterii economice. Faza de expansiune se manifestă prin creşterea preţurilor şi a profiturilor, creşterea investiţiilor de capital, sporirea ofertei. Faza de încetinire (reducere) reflectă situaţia, când apare un surplus de bunuri nerealizate, generând scăderea preţurilor şi reducerea investiţiilor de capital. Ca forme de cicluri scurte pot servi: ciclul inflaţionist, ciclul variaţiei stocurilor de mărfuri etc. Fazele de recesiune economică sau crizele economice reflectă o stare de dereglare a economiei naţionale şi se manifestă în următoarele forme: Crizele de subproducţie , care reflectă deficitul sau insuficienţa de produse cauzate de fenomene naturale (secetă, inundaţii, alunecări de terenuri etc.). Astfel de crize au fost tipice până la începutul secolului XIX, dar ele nu sunt excluse nici în prezent, îndeosebi în ţările subdezvoltate economic. Crizele de supraproducţie (numite crize ciclice) reflectă situaţia, când mărfurile fabricate nu pot fi realizate, ceea ce duce inevitabil la scăderea producţiei. Astfel de crize au început în secolul XIX şi se repetă la anumite intervale de timp până în prezent.
Image of page 93
Image of page 94
You've reached the end of this preview.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern