Відноситься до жодної ? гру?

This preview shows page 6 - 8 out of 11 pages.

відноситься до жодної з груп або до усіх – вказуєте цифру «0») :1абсолютна (специфічна) ставка податку :2відносна (адвалорна) ставка податку 77. Позначте, у котрих із відповідей правильно названо нормативну підставу для можливого надання податкових пільг? (від 2 до 4 правильних відповідей) 78. Вкажіть, у котрих від відповідей правильно вказані органи, які можуть встановлювати додаткові пільги щодо оподаткування у межах сум, що надходять до їх бюджетів (крім плати за землю) (від 2 до 4 правильних відповідей). 79. Вкажіть, у котрих із відповідей правильно визначено можливі способи надання податкових пільг? (від 2 до 4 правильних відповідей) 80. Встановіть відповідність між переліченими способами застосування податкових пільг щодо сплати податку на доходи фізичних осіб до окремих видів доходів у кожному з наведених прикладів. :1податкового вирахування (знижки), що зменшує базу оподаткування до нарахування податку та збору :2встановлення зниженої податки ставки та збору :3звільнення від сплати податку та збору 81. Встанові відповідність між податково-правовим статусом перелічених платників податів на підставі ознак. :1резидент :2нерезидент
82. Розташуйте у правильній послідовності застосування критеріїв для встановлення статусу резиденства фізичної особи-платника податків згідно з Податковим кодексом України(в разі, якщо котрась із відповідей зайва або ж може мати будь-яке значення – позначаєте цифрою «0») компетенція органів83. Вкажіть цифру (число і місяць двозначними числами), що пропущена у наведеному законодавчому положенні: «Рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до _____ року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.»84. Вкажіть цифру (двозначна), що пропущена у наведеному законодавчому положенні: "Контролюючі органи мають право запрошувати платників податків, зборів, платежів або їх представників для перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати податків, зборів, платежів, … . Письмові повідомлення про такі запрошення надсилаються в порядку, встановленому статтею 42 цього Кодексу, не пізніше ніж за ___ календарних днів до дня запрошення рекомендованими листами, в яких зазначаються підстави запрошення, дата і час, на які запрошується платник податків (представник платника податків)."85. Вкажіть цифру (однозначна), що пропущена у наведеному законодавчому положенні: "Контролюючі органи мають право отримувати безоплатно від органів, що забезпечують ведення відповідних державних реєстрів (кадастрів), інформацію, необхідну для здійснення повноважень контролюючих органів щодо забезпечення погашення податкового боргу платника податків. Строк надання інформаційних довідок цими органами на письмові запити контролюючих органів не може перевищувати ___ робочих днів з дня отримання таких запитів."

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture