Waarbij men iets waarnam dat niet vanaf de plek van

This preview shows page 8 - 10 out of 48 pages.

buitenlichamelijkheid, waarbij men iets waarnam dat niet vanaf de plek van het lichaam waargenomen kon worden, en wat achteraf bleek te kloppen. Van Lommel heeft maar één voorbeeld om dit te illustreren. Dit voorbeeld ging echter vooraf aan de eigenlijke studie van Van Lommel. Hij heeft dus geen enkel bewijsmateriaal voor de onafhankelijkheidsstelling. Als je mensen een hele tijd na een bijna-doodperiode naar de ervaringen tijdens die periode vraagt, is de rapportage onbetrouwbaar. Mensen verzinnen mogelijk maar wat. Van Lommel heeft dus geen enkel bewijsmateriaal voor de onafhankelijkheidsstelling Retrospectieve anekdotes van horen zeggen als prospectief bewijsmateriaal presenteren is de zaak bedonderen ofwel pseudo-wetenschap . Van Lommel wijst zuurstofgebrek (en andere fysiologische oorzaken) als oorzaak van een bijna dood ervaring (BDE) af. Volgens zijn onderzoek blijkt dat er niet zoiets is als dé BDE. Naar één oorzaak zoeken is dus wat vreemd, gegeven dat er vele BDE’s zijn. BDE’s hebben veel aspecten die zelden of nooit allemaal optreden. We moeten dus verschillende oorzaken zoeken voor de verschillende aspecten van de BDE’s. “Het alternatief is dat, ondanks hoe het voelt, niet het lichaam verlaat in een buitenlichaam ervaring. Dit betekend dat de ervaring verklaard moet worden in termen van psychologie of neurologie, en hierin is meer succes gevonden.” Bijvoorbeeld verschillende vormen van zuurstofgebrek/anoxia. Men ervaart haast niets als het komt door medicijn-, of drugsgebruik; zuustofgebrek kan langzaam of snel ontstaan. Anoxia : gebrek aan zuurstof naar de hersenen veroorzaakt hallucinaties. 1. Langzame anoxia : door middel van Carbon dioxide therapy. Personen een mix van 8
O2/CO2 toedienen om in te ademen: Ervaring van heldere lichten; BLE; herleving oude herinneringen; angstige of gelukkige gevoelens; gevoel van totaal begrip; gevoel van harmonie met god. 2. Snelle/plotselinge anoxia : Piloten “trekken-G”, d.w.z. dat ze soms zo snel een bocht maken, dat hun bleod naar beneden gaat; het hard kan niet hard genoeg pompen om het bloed naar de hersenen te krijgen piloot verliest bewustzijn. G-LOC = G-kracht geïndicueerd verlies van bewustzijn (Loss Of Consciousness). Afwezig bij G-LOC: Tunnel (zeer zelden het geval); Mystieke lichten; & Life review. Mogelijke verklaring: Piloten verwachten niet te sterven. Conclusie : de snelheid van de anoxia is relevant voor welke aspecten van de BDE men ervaart; De context (state of mind) is relevant voor wat men (wel of niet) ervaart. Buitenzintuiglijke waarnemingen ESP experimenten; ESP = E xtraS ensory p erception. Positieve resultaten in de beroemdste studies bleken later allemaal bedrog of slecht uitgevoerde experimenten. Modern medium – cold reading Common sense (gezond verstand) statistiek; Eerste letter, dan sekse, dan pas verder letters noemen; Barnumzinnen; Niet te checken zinnen. (zinnen waarvan praktisch iedereen vindt dat die op hem- of haarzelf van toepassing is) Conclusie Bewijs voor de onafhankelijkheidsstelling / het substantie-dualisme is er eigenlijk niet.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture