29 11 værdipapir a værdipapir b portfølje vægt 0324

This preview shows page 10 - 11 out of 11 pages.

2.9
11Værdipapir AVærdipapir BPortfølje vægt0,3240,676PortføljeafkastPortføljevariansstandardafvigelse0,05900,081634760,0035HJÆLPETABEL TIL BEREGNING AF PORTEFØLJEVARIANS0,500,50I alt0,500,0040-0,00080,00320,50-0,00080,00120,0003I alt0,00320,00030,0035Det forventede afkast for porteføljen er højere end i spørgsmål 2.2. Dette skyldes atVærdipapir B fylder mere i 2.9 end det gjorde i 2,2 og Værdipapir B har et højere forventetafkast end Værdipapir A. Standartafvigelsen i 2,7 er det samme som i 2,9 (0,1267-0,0678 =0,0590), risikoen er dermed den samme men det forventet afkast er stører end førstantaget.
End of preview. Want to read all 11 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture