Rajah 1 Longgokan sisa plastik Sumber

Rajah 1 longgokan sisa plastik sumber

This preview shows page 4 - 7 out of 15 pages.

Rajah 1 : Longgokan sisa plastik Sumber: 2
Image of page 4
Pengeluaran plastik adalah sangat besar pada abad ini, namun akibat daripada sikap tidak terkawal sesetengah manusia, setiap tahhun, berbillion-billion kilogram plastik ini berakhir di lautan. Pelbagai proses dan aktiviti dari industri seperti pembuangan sisa, rawatan sisa dari pembuatan kosmetik, tekstil dan sebagainya telah mengakibatkan pencemaran plastik yang berleluasa dan ini telah mengancam hidupan laut seperti penyu dan paus. Ribuan hidupan laut marin telah terkorban saban tahun akibat tertelan plastik atau terperangkap di dalamnya. Mereka sering menyalah anggap sisa plastik yang dibuang atau hanyut di dalam laut itu sebagai salah satu sumber makanan mereka. Menurut daripada sumber yang dinyatakan oleh Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM), peningkatan kadar pencemaran plastik yang serius ini telah mengundang para penyelidik untuk melakukan kajian ke atas sumber hidupan di laut. Hasil daripada penyelidikan yang dibuat oleh Universiti California Davis ke atas ikan di pasar Indonesia dan California, Amerika Syarikat telah mendapati bahawa sebanyak 25 peratus sampel ikan tersebut mengandungi plastik dan fiber tekstil di dalam perut haiwan berkenaan. Bukan itu sahaja, satu kajian oleh Greenpace juga mendapati lebih 90 peratus garam yang digunakan di dapur juga mengandungi mikroplastik. Kajian ini telah dijalankan ke atas 39 jenama garam di 21 negara di seluruh dunia termasuklah Malaysia. Ini menunjukkan bahawa bukan sahaja hidupan laut yang terancam oleh pencemaran plastik, manusia juga turut didedahkan kepada bahaya ini. Mikroplastik juga adalah sangat bahaya kerana mengandungi logam berat seperti kadmium, plumbum dan kromium yang berbahaya kepada kesihatan manusia. Hal ini kerana logam berat ini boleh menyebabkan kepada kanser, endometriosis, kerosakan sistem saraf, gangguan sistem endorkin, kesan pertumbuhan bayi, kerosakan sistem pembiakan dan gangguan sistem keimunan. 3
Image of page 5
BAHAGIAN B i. Infografik 1 Rajah 2 : Infografik GCED Sumber : - infographic Infografik pertama di atas memberi definisi tentang Pendidikan Kewarganegaraan Global (GCED). GCED adalah transformatif, memberikan pelajar peluang dan kecekapan untuk menyedari hak dan kewajipan mereka untuk membangunkan masyarakat dan dunia yang lebih baik pada masa hadapan. Ia juga dirangkumi dengan kemahiran yang diperlukan oleh GCED atau lebih dikenali dengan tiga dimensi konseptual utama GCED iaitu kognitif, sosio-emosi dan tingkah laku. kognitif Pelajar memerlukan pengetahuan, pemahaman, dan pemikiran yang kritis tentang isu-isu global, serantau, kebangsaan dan tempatan serta kesalinghubungan dan kesaling kebergantungan antara pelbagai negara dan penduduk.
Image of page 6
Image of page 7

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture