CH NG 3 GI I PHÁP H N CH N CÔNG THÚC Đ Y KINH T ƯƠ Ả Ạ Ế Ợ Ẩ Ế 3 1 n đ nh chính

Ch ng 3 gi i pháp h n ch n công thúc đ y kinh t

This preview shows page 6 - 7 out of 8 pages.

CH NG 3 : GI I PHÁP H N CH N CÔNG , THÚC Đ Y KINH T ƯƠ 3 . 1 . n đ nh chính sách tài khóa , cân đ i thu chi công , h n ch vay n n c ngoài ế ướ và đ m b o cho thâm h t ngân sách m c h p lý 3 . 1 . 1 . Qu n lý ch t chẽ chi tiêu công và thâm h t ngân sách Cần quan tâm thực hiện thắt chặt công khí , thực hành tiết kiệm và chi tiêu công hợp lý , thận trọng trong những dự án đầu tư quy mô lớn tiêu tốn . một lượng lớn vốn từ những khoản nợ nước ngoài , bởi hiện nay , Việt Nam đang có quá nhiều dự án quy mô lớn , như mở rộng đô thị , xây dựng nhà máy điện hạt nhân , đường sắt cao tốc Bắc - Nam 3 . 1 . 2 . Cân đ i đ u t công ư Vai trò của Nhà nước trong đầu tư cần tập trung tạo động lực cho phát triển kinh tế thị trường , xây dựng thể chế nguồn nhân lực và hạ tầng . Tuy nhiên , trong phát triển hạ tầng , xu thế của các nước là rút dần các doanh nghiệp công hữu trong các lĩnh vực độc quyền tự nhiên như giao thông vận tải , bưu chính viễn thông , năng lượng . . . mà hướng đầu tư công sang phát triển khoa học công nghệ , giáo dục , tạo đòn bẩy để chuyển dịch cơ cấu kinh tế sang hướng tri thức , xanh , sạch , bền vững về môi trường và xã hội . 3 . 1 . 3 . Đ m b o minh b ch các ho t đ ng thu chi Mối quan hệ giữa khu vực hành chính và khu vực sự nghiệp công cũng cần được minh bạch rõ ràng . Đặc biệt , cần có sự rõ ràng trong việc làm thế nào lợi nhuận thu được từ các tổ chức sự nghiệp có thể đóng góp cho Chính phủ . Những báo cáo tài chính hằng năm của các tổ chức này cần phải công khai về lợi nhuận và phần sẽ đóng góp vào ngân sách nhà nước , thông tin này cũng cần được ghi lại trong báo cáo hằng năm về ngân sách nhà nước . Tương tự , các nguồn chi tiêu của Chính phủ nhằm phục vụ lợi ích của các tổ chức công cần phải được công khai trong báo cáo về ngân sách nhà nước , cũng như báo cáo tài chính hằng năm của các tổ chức này . 3 . 1 . 4 . Cân đ i mô hình phát tri n kinh t ế Việt Nam là một nước đang phát triển , nên có tỷ lệ đầu tư cao , thường xấp xỉ 40 % GDP trong khi chỉ có 27 % - 30 % GDP là nguồn vốn tiết kiệm trong nước , còn lại hơn 10 % nguồn vốn bên . ngoài ( FDI , ODA , những khoản vay khác ) . Đây là một tỷ lệ rất cao so với trung bình các nước trong khu vực và trên thế giới . Mô hình tăng trưởng dựa quá nhiều vào nguồn vốn đầu tư bên ngoài sẽ dễ bị tổn thương nếu kinh tế thế giới ngưng trệ . Do đó , giảm lượng vốn đầu tư từ bên ngoài trong cấu
Image of page 6

Subscribe to view the full document.

Image of page 7
 • Summer '15

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes