De viktigste excellence faktorene dreide seg om

This preview shows page 5 - 6 out of 8 pages.

de viktigste «excellence»-faktorene dreide seg om verdier og organisasjonskultur og spesielt om forholdet til medarbeidere. Dette tok oss igjen videre til vårt tredje område som tok for seg myndiggjøring og medvirkning, og forholdet mellom verdibasert ledelse, psykologiske belønninger og psykologisk kontrakt. Vi fant at bak all tale om myndiggjøring og ansattes medvirkning og motivasjon, ligger noen forutsetninger om tillit, som grunnlag for at ansatte skal «legge sjel i arbeidet». Tillitsfaktoren er også viktig for å styre unna uheldige former for kontroll. Tilliten er for svært mange ansatte en del av de psykologiske belønningene. Hvis det innføres kontrollrutiner som indikerer at lederne ikke helt stoler på de ansatte, kan de ansatte oppleve at noe av den psykologiske belønningen trekkes tilbake, og for å få «balanse i regnskapet», kan de igjen holde tilbake innsatsen. Det samme skjer når partene opplever motparten som beregnende, slu eller opportunistisk. Det vil da være en tendens til å reservere seg og holde igjen på innsatsen – og i mindre grad legge sjel i arbeidet. Utviklingen av gode tillitsrelasjoner er derfor en viktig del av strategisk ledelse. Og for den ansatte kan det være klokt å tenke gjennom hva slags relasjon man er i til en arbeidsgiver, en forretningsforbindelse eller en instans i forvaltningen. Hvis jeg handler i tillit, gjør jeg det i overbevisning om at den andre både vil meg vel (affektiv tillit) og er istand til å gjøre det som forventes (kognitiv tillit). Om den andre så svikter, har jeg rett til å si at den andre har skyld eller ikke duger. Definerer jeg derimot forholdet som preget av beregning, og jeg opplever at den andre svikter, har jeg egentlig bare meg selv å takke – jeg var rett og slett ikke smart nok, jeg beregnet situasjonen og relasjonen feil. En situasjon hvor det er beregning som preger partenes holdninger er neppe den som gir best resultat – spesielt ikke når det dreier seg om arbeidsoppgaver som er vanskelige å spesifisere nøyaktig. Løsningen av slike oppgaver forutsetter involvering basert på tillit. Kap 12 Hovedsaken i dette kapitlet har vært å vise hva som menes med forretningsmodeller. Vi definerte betegnelsen forretningsmodell som “en verbal eller billedlig representasjon av den indre logikken og dynamikken som setter virksomheten i stand til å skape verdi for interessentene”. Det er altså tale om en modell av virkeligheten – en verbal eller billedlig representasjon – ikke selve virkeligheten. Dermed vil det alltid være et visst spenningsforhold mellom modell og virkelighet. Dette reiser spørsmål om hvor mye av virkeligheten som skal tas med i modellen, og hvilke deler av virkeligheten som det er særlig viktig å få med. Vi har også sett at det er store forskjeller i hvilke forutsetninger som gjelder for det enkelte firma, med hensyn til forutsigbarhet og oversiktlighet, planleggingsmulighet og kontroll. Et viktig krav til de fleste forretningsmodeller, som Peter Drucker pekte på allerede i 1954, er at modellen må få fram hvordan man skaper verdi for kundene. Denne tradisjonen er ført videre av
Image of page 5

Want to read all 8 pages?

Image of page 6

Want to read all 8 pages?

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 8 pages?

 • Fall '09
 • Birger

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern