Verdamping is te vermijden door de opvangkolf in een

Info icon This preview shows pages 100–102. Sign up to view the full content.

Verdamping is te vermijden door de opvangkolf in een koudmakend mengsel te plaatsen, of te werken met een koeler van het “koude vinger”-type (gekoeld in een mengsel van droog ijs en aceton). 4.13 Indampen van een analytisch staal Het is bij een chemische analyse vaak noodzakelijk om het volume van een oplossing te verminderen zonder verlies van een niet-vluchtige opgeloste stof. De oplossing wordt in een bekerglas geplaatst en het bekerglas wordt met een horlogeglas bedekt. Om het ontsnappen van de solventdampen te vergemakkelijken, kunnen glazen dragers tussen het horlogeglas en het bekerglas worden geplaatst. Het bekerglas wordt op een verwarmingsplaat of met een bunsenbrander op een draadnet verhit. In plaats van te verwarmen in een bekerglas, kan ook een indampschaal worden gebruikt. Het is dikwijls moeilijk om de verdamping te controleren, omwille van de neiging van sommige oplossingen om plaatselijk oververhit te geraken. Deze oververhitting veroorzaakt stoten van de vloeistof, wat tot gedeeltelijk verlies van de oplossing kan leiden. Oververhitting kan vermeden worden door zachtjes te verhitten. Ook kunnen kooksteentjes worden toegevoegd. Voor analytische oplossingen gebruikt men best kooksteentjes uit teflon, om contaminatie van de oplossing te vermijden. Soms kunnen ongewenste deeltjes door verhitting worden geëlimineerd. Zo kunnen chloride- en nitraat-ionen worden verwijderd door waterstofsulfaat aan de oplossing toe te voegen en door de oplossing te verhitten totdat er dikke witte dampen van zwaveltrioxide ontwijken (werken in een
Image of page 100

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.