aan de slag rond een tekst Didactiek docent doet aan modelen hardop denkend

Aan de slag rond een tekst didactiek docent doet aan

This preview shows page 44 - 46 out of 59 pages.

*aan de slag rond een tekst. Didactiek : docent doet aan modelen (hardop denkend voordoen hoe een tekst te begrijpen is of hoe je een tekst kunt schrijven). *uitleg van de praktijkopdracht (nb inleveren & feedback telkens per mail). 8. Intensiteit a. De training bestaat uit 18 bijeenkomsten incl de eigen toetsen? b. Wekelijks maken deelnemers opdrachten , met name op de werkvloer. Tijd die men hiervoor nodig heeft kan erg wisselen, afhankelijk van het niveau van de deelnemer. c. Zelfstudie door middel van: praktijkoefeningen ( film) opnames) en feedback hierop per mail? d. Er is wekelijks contact me de trainer per mail en telefonisch. Ook worden voor feedback eigen opnames online gezet. 9. Studiemateriaal Eigen map & Allemaal Taal 10. Groepsgrootte (aantal deelnemers per groep) □ minimum aantal x geen minimum, in overleg □ maximum aantal 16 □ geen maximum 11. Locatie x op locatie □ bij trainende instelling x beide opties mogelijk 12. Toetsing De inhoud van de cursus wordt afgestemd op beschikbare toetsgegevens per taaldomein. *Halverwege en op het eind is er een eigen toets om voortgang te meten. * Indien er geen of weinig voortgang is, wordt samen met de cursist bekeken welke belemmering er is. Hiervoor volgt deskundig advies. 13. Effectmeting □ ja □ nee In te zien/op te vragen bij: Marant en Allemaal Taal 14. Certificaat x ja □ nee 15. Kosten Op aanvraag. Afhankelijk van o.a. locatie. Materiaalkosten: kostprijs boek Allemaal Taal. Marant materialen zijn incl bij de trainingskosten.
Image of page 44

Subscribe to view the full document.

Bijlage bij de kieswijzers voor taaltoetsen en taalcursussen, Sardes 2013 43 O2 onderwijsadvies & Zuyd Hogeschool (format vorige kieswijzer) 1. Titel Naar 3F taal op maat 2. Aanbieder O2 onderwijsadvies (Geleen) in samenwerking met Hogeschool Zuyd, de nieuwste PABO 3. Ontwikkelaar Combinatie O2 onderwijsadvies - BCO onderwijsadvies 4. Bestaansduur Vanaf september 2012 5. Beroepsgroep Pedagogisch medewerkers, met name werkzaam in VVE-setting 6. Taaldomein(en) Er wordt gewerkt naar 3F taalniveau op de volgende taaldomeinen uit de referentieniveaus: (l) mondelinge taalvaardigheden (ll) lezen (lll) schrijven (lV) taalverzorging (spelling, grammatica) Daarbij wordt voortdurend de pendelbeweging tussen theorie en (VVE-) praktijk gemaakt. De cursus gaat uit van maatwerk. 7. Doel Het verhogen van het kennis- en vaardigheidsniveau naar referentieniveau 3F gekoppeld aan praktische toepasbaarheid, w.o. verhogen taalniveau van jonge kinderen. 8. Opbouw Op basis van de entreetoets (nog in ontwikkeling, CITO) wordt het beginniveau vastgesteld. Daarop wordt een maatwerkprogramma gemaakt . Gedurende de training wordt ook maatwerk geleverd bij het koppelen van de theorie aan de praktijk. 9. Intensiteit De taaltraining bestaat uit een drietal onderdelen: 1. Scholingsbijeenkomst: 2 uur 2. Zelfstudie/ huiswerk: 2 uur 3. Praktijkopdrachten: 1 uur De taaltraining bestaat uit 16 bijeenkomsten verspreid van sept. tot april.
Image of page 45
Image of page 46
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes