chapter 2.pdf

Phân tích tính sẵn sàng c?a mạng mtbf mttr

This preview shows page 39 - 48 out of 69 pages.

Phân tích tính sẵn sàng của mạng: MTBF MTTR Date and Duration of Downtime Cause of Downtime Fix for Downtime Enterprise (toàn bộ ) Segment 1 Segment 2 Segment n
Image of page 39

Subscribe to view the full document.

1.4 Kiểm tra khả năng hoạt động của mạng Phân tích khả năng sử dụng của mạng : Sử dụng mạng thước đo lượng băng thông được sử dụng trong một khoảng thời gian cụ thể . Việc sử dụng thường được xác định bằng tỷ lệ phần trăm công suất . Khả năng sử dụng mạng theo giờ
Image of page 40
Khả năng sử dụng của mạng theo phút
Image of page 41

Subscribe to view the full document.

1.4 Kiểm tra khả năng hoạt động của mạng Phân tích khả năng sử dụng của mạng (tiếp): Đo khả năng sử dụng băng thông theo giao thức: Sử dụng mạng tương đối Sử dụng mạng tuyệt đối Tỉ lệ Broadcast/ Multicast Protocol 1 Protocol 2 Protocol n
Image of page 42
1.4 Kiểm tra khả năng hoạt động của mạng Phân tích độ chính xác của mạng : xác định độ chính xác của mạng là xác định một tỷ lệ lỗi bit (BER). Sử dụng BER tester (còn gọi là BERT) trên các đường nối tiếp để kiểm tra số bit bị hỏng so với tổng số bit. Phân tích tính hiệu quả của mạng : sử dụng một máy phân tích giao thức để kiểm tra kích cỡ frame hiện tại trên mạng . Phân tích độ trễ thời gian đáp ứng của mạng : Sử dụng bộ phân tích giao thức để xem xét khoảng thời gian giữa các frame và ước tính thời gian phản hồi tại lớp liên kết dữ liệu, lớp vận chuyển lớp ứng dụng .
Image of page 43

Subscribe to view the full document.

1.4 Kiểm tra khả năng hoạt động của mạng Phân tích độ trễ thời gian đáp ứng của mạng (tiếp) : Gửi các gói tin ping và đo thời gian cần gửi yêu cầu nhận được phản hồi . Đ o lường thời gian phản hồi từ quan điểm của người dùng. Trên một máy trạm chạy một số ứng dụng tiêu biểu đo khoảng thời gian cần để được phản hồi cho các hoạt động, chẳng hạn như kiểm tra email, tải trang web, Kiểm tra thời gian phản hồi của các giao thức dịch vụ mạng Đo lượng thời gian một máy trạm cần khởi động
Image of page 44
1.4 Kiểm tra khả năng hoạt động của mạng Lập danh sách kiểm tra tình trạng hoạt động của mạng : các thiết bị chuyển mạch chính, bộ định tuyến tường lửa . M ức sử dụng CPU S lượng gói dữ liệu đã xử S gói dữ liệu bị loại bỏ Tình trạng của bộ đệm và hàng đợi
Image of page 45

Subscribe to view the full document.

1.5 Xác định lưu lượng mạng 1. Đặc tính về luồng lưu lượng 2. Đặc tính về tải lưu lượng 3. Đặc tính về hành vi lưu lượng 4. Đặc tính yêu cầu chất lượng dịch vụ
Image of page 46
1. Đặc tính về luồng lưu lượng Đặc
Image of page 47

Subscribe to view the full document.

Image of page 48
 • Fall '19

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern