4 с54 чугунов і я лисяк л в

This preview shows page 10 - 12 out of 23 pages.

України - 2010. - № 4 - С. 98-102. 54. Чугунов І. Я., Лисяк Л. В. Бюджетна система в інституційному середовищі суспільства// Фінанси України,- 2009,- № 11.- С. 3-12. 55. Шеремет Н.В. Юридична природа бюджетно-правової норми // Науковий вісник Чернівецького університету.- Правознавство,- 2003,- Випуск 187,- С. 83-86. 56. Шевчук В. О., Копич Р. І. Вплив бюджету на макроекономічні показники // Фінанси України - 2010. - № 3 - С. 3-13. 57. Юшко С. В. Організація міжбюджетних відносин в Україні: стан, проблеми і перспективи // Фінанси України,- 2009,- № 1.- С. 86-98. 58. Буковинський С.А. До питання про Бюджетний кодекс України // Фінанси України. - 2003,-№4,-С. 3-13. 59. Воротіна Н.В. Основи теорії бюджету і бюджетного процесу та деякі проблеми правового регулювання цих питань в Україні // Правова держава.- 2002.- Вип.ЛЗ.- С. 202- 210. 60. Казначейська система виконання бюджету: Підручник / Булгакова С.О., Базанова Н.В., Чечуріна О.О., Шаповал Т.А.- К.: Київ. держ. торг.-ек. ун-т, 2000,- 250 с. 61. Кондратюк С.Я., Борисенко В.М. Становлення і розвиток казначейської системи в Україні // Фінанси України,- 2003,- №7.- С. 17-26. 62. Короленко А.В. Бюджетний процес та бюджетний календар // Фінанси України.- 2002,- №5,- С. 74-77. 63. Левицька С.О. Впровадження програмно-цільового методу планування бюджетів // Фінанси України,- 2004.- № 6. 64. Павлюк К.В. Казначейське виконання місцевих бюджетів // Фінанси України,- 2004,- №5.
65. Стовбчатий А., Осипчук Л. Реєстраційні рахунки у системі управління державними платежами // Підприємництво, господарство і право,- 2001,- №9,- С. 97-98. 66. Стоян В.І. Казначейська система виконання бюджетів // Фінанси України,- 2002.- №9,- С. 56-64. 67. Чернадчук В.Д. Щодо видів бюджетного контролю // Підприємництво, господарство і право,-2002.-№12,-С. 68-71. 68. Чернадчук В.Д. Щодо визначення поняття „бюджетний процес” // Підприємництво, господарство і право,- 2003,- №9,- С. 93-95. Допоміжна: 1. Сивульський М. І. Результати роботи, проблеми й завдання державної контрольно- ревізйної служби України // Фінанси України,- 2009,- № З,- С. 37-46. 2. Стародубова О. Поняття та функції парламентського бюджетного контролю // Право України. - 2010. - № 3. - С. 260-266. 3. Стефанюк І. Б. Державний фінансовий контроль: проблеми ідентифікації й визначення системи // Фінанси України,- 2009,- № 11.- С. 12-20. 4. Чугунов І. Я., Федосов В. М. Державний внутрішній фінансовий контроль: стратегія розвитку // Фінанси України,- 2009,- № 4,- С. 3-13. 5. Кінащук Л. Правовий статус державної контрольно-ревізійної служби України в системі фінансового контролю // Підприємництво, господарство і право,- 2005,- № 5,- С. 93- 96. 6. Кінащук Л. Правовий статус державної контрольно-ревізійної служби України в системі фінансового контролю // Підприємництво, господарство і право,- 2006,- № З,- С.50- 53. 7. Клименко А. Форма фінансового контролю: поняття і зміст // Право України,- 2005,- № 10,- С.44-46. 8. Орлюк О. До питання автономії центрального банку та формування його керівних органів // Науковий вісник Чернівецького університету. - Правознавство. - 2001,- Випуск 105,-С. 83-86. 9. Осипчук Л. Інститут казначейства як гарант фінансового забезпечення економічних реформ в Україні // Економіка. Фінанси. Право. - 2000. - №12. - С. 15-17. 10. Юрій С.І., Стоян В.І., Мац М.Й. Казначейська система: Підручник,- Тернопіль: Карт- бланш, 2002,- 590 с. 11. Януль І.Є. Застосування програмно-цільового методу формування бюджетів // Фінанси України,- 2003,- №8,- С.19-21.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture