manusia agar berakhlak mulia dan berkelakuan baik samada kepada allah sesama

Manusia agar berakhlak mulia dan berkelakuan baik

This preview shows page 5 - 6 out of 6 pages.

manusia agar berakhlak mulia dan berkelakuan baik, samada kepada allah, sesama manusia dan terhadap makhluk-makhluk lain, sehingga didalam kehidupan umat Islam kini akan sentiasa diwarnai dengan moral agama atau budi yang luhur berdasarkan wahyu Allah.Apabila ajaran-ajaran ini diikuti sepenuhnya, akan terjadilah perubahan disegi keagamaan, dimana umat Islam yang telah jauh menyimpang dari aqidah tauhid, akan kembali mengesakan Allah, menyembah dan beribadah kepadaNya, tanpa menyertakan sembahan dan peribadatan itu dengan sesuatu yang lain. Baginda adalah suri teladan yang paling utama. Semua jejak dan langkahnya patut ditiru oleh umat Islam, tidak kira samada di segi ketaqwaan, kemasyarakatan mahupun politik. Dengan demikian, orang- orang luar Islam dan anti-Islam menjadi sedar bahawa agama Islam bukan hanya mengatur masalah ukhrawi sahaja, tetapi turut menyusun masalah duniawi dengan saksama dan sempurna sehingga ia benar-benar dapat dijadikan pegangan hidup manusia. Semoga Allah meredhai kita didalam menegakkan kebenaran dan kebaikan melalui ajaran-ajaran Rasulullah saw, sehingga Islam benar-benar tegak sebagai agama yang luhur di bumi ini. Pada suatu ketika Rasulullah s.a.w. mendengar perbualan beberapa orang sahabat mengenai ibadat mereka. Seorang berkata, ia bersembahyang sepanjang malam. Sahabat yang lain pula berkata ia berpuasa sepanjang hari sementara seorang lagi berkata ia tidak berkahwin untuk menumpukan kepada ibadat. Rasulullah s.a.w. mendengar perbualan mereka lantas berkata, 'kamukah yang berkata demikian, demikian. Akulah orang'yang paling bertaqwa dari kalangan kamu. Akan tetapi aku sembahyang dan aku tidur, aku berpuasa dan aku berbuka puasa malah aku mengahwini wanita- wanita'. Tumpuan kepada ibadah khusus dalam menguatkan hubungan dengan Allah tidak seharusnya mengabaikan tanggungjawab dalam hubungan dengan manusia yang juga
Image of page 5
NOR ROZITAAINI BINTI YAACOB KDC KDPM SABK BM (M) merupakan ibadah apabila dilakukan untuk keredhaan Allah serta melaksanakan perintah dan arahannya.
Image of page 6

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 6 pages?

  • Fall '19

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture