32 resim dosyalarının sıkıştırılması resim

Info icon This preview shows pages 33–36. Sign up to view the full content.

3.2 Resim Dosyalarının Sıkıştırılması Resim dosyalarında “ kayıplı (lossy) ” ve “ kayıpsız (lossless) ” olarak iki sıkıştırma yöntemi vardır. Her iki yöntem de dosya büyüklüğünü azaltmaktadır. Ancak gömülü bilginin etkilenmesi açısından farklı sonuçlar vermektedirler. Kayıpsız sıkıştırma, orijinal mesajın doğru olarak elde edilmesini sağlamaktadır. Bu nedenle orijinal bilginin eksiksiz elde edilmesi gereken durumlarda tercih edilmektedir. GIF (Graphic Interchange Format) ve 8 bit BMP (Windows Bitmap) formatları bu yapıdadır. Kayıplı sıkıştırma, dosya büyüklüğünü büyük ölçüde azaltmakta ancak resmin bütünlüğünü korumamaktadır. JPEG resimler bu tip sıkıştırma kullanan resimlerdir. Sıkıştırma sonrasında gizlenen bilgide kayıplar meydana gelebilmektedir. Kullanılan kayıplı sıkıştırma algoritmasına bağlı olarak JPEG formatı [Wallace, 1991], yüksek kaliteli sayısal resimlere yakın sonuç vermektedir. BMP formatındaki resimler içinse herhangi bir sıkıştırma işlemi uygulanmamaktadır. Bu nedenle veri kaybı olmamaktadır. 32
Image of page 33

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

3.3 Veri Gömme İşlemi Gizli bilgiyi bir resme gömme işlemin iki dosya söz konusudur. Kapak resim (cover image) olarak adlandırılan ilk dosya, gizli bilgiyi saklayacak resim dosyasıdır. İkinci dosya ise gizlenecek bilgi olan mesajdır. Mesaj açık metin (plain text), şifreli metin (chipher text), başka resimler veya bit dizisi içinde saklanabilecek başka bir şey olabilir. Gömme işlemi sonucunda kapak resim ve gömülü mesajın oluşturduğu dosyaya “stego resim” adı verilmektedir. Birçok steganografi yazılımı JPEG formatını desteklemez veya kullanımını tavsiye etmezken, 24 bit BMP resimlerin kullanılmasını tercih etmektedir. Diğer alternatifler ise gri tonlamalı ve 256 renk resimlerdir. Söz edilen 256 renk resimlerin en yaygın kullanılanı GIF formatıdır. GIF formatlı resim dosyaları ve 8 bit BMP resimlerde her piksel bir byte ile gösterilir. Bu tip resimler resimde kullanılan renkleri içeren 256 renkli bir palet taşırlar. Her piksel bu palette bir renge karşılık gelen 1 byte’lık değeri taşımaktadır (Şekil 3.3). Şekil 3.3. 256 renk resim ve kullandığı palet 33
Image of page 34
Birçok steganografi uzmanı da 256 gri tonlamalı resimlerin kullanımını önermektedir. Gri tonlamalı resimlerin tercih edilme sebebi, koyuluğun her değer için çok küçük farklarla artmasıdır. Bu tip resimler de palet içermektedir (Şekil 3.4) ve palet değerlerindeki küçük değişimler gözün fark edemeyeceği kadar azdır. Bazı gri tonlamalı resimler 4 bitliktir ve 16 farklı gri ton içermektedir. Bu yapıdaki resimlerde değişimler daha belirgin olmaktadır. Şekil 3.4. 256 gri tonlamalı resme ait palet Gri tonlamalı resimler, steganografi için en iyi sonucu verdiğine göre ince renk değişimlerini çok miktarda içeren resimler de oldukça etkilidir. Düz renkli büyük kısımlar içeren bir resim ise iyi bir seçenek değildir. Bu düz renkli kısımlarda gömülü mesajın oluşturacağı değişimler dikkat çekici olabilir.
Image of page 35

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 36
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '18
 • traver laudon

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern