Daarentegen laat ir een isomeerspecifieke detectie

Info icon This preview shows pages 182–184. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Daarentegen laat IR een isomeerspecifieke detectie toe, terwijl het vaak een probleem is om een onderscheid te maken tussen verschillende leden van een homologe reeks. Er bestaan verschillende mogelijkheden om deze beide detectors parallel of serieel te koppelen. Als een parallelle opstelling wordt toegepast wordt de gasstroom zodanig gesplitst dat 90-99% van de gasstroom naar de FTIR- spectrometer wordt geleid. Deze opstelling houdt rekening met de verschillen in gevoeligheid en met de verschillende vereisten aan het debiet van de gasstroom tussen infraroodspectrometrie en massaspectrometrie. Bij een seriële koppeling wordt de gasstroom eerst door de FTIR-spectrometer geleid. De uitgangsstroom wordt opgesplitst, om de gasstroom die de massaspectrometer binnenkomt te reduceren.
Image of page 182

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon